Utlandsbetalningar – smidig penningrörelse över gränserna

När din affärsverksamhet har sin spelplan utanför Finlands gränser hjälper vi dig genom att tillhandahålla yrkesskicklig hjälp med betalningsrörelsen. Tjänster inom utlandsbetalningen är betalning, utgående utlandsbetalning, inkasso och remburser. Mer om dem alla nedan.

Vad är en Utgående utlandsbetalning?

Utgående utlandsbetalning är ett snabbt och säkert sätt att sköta penningöverföring till utlandet, t.ex. löner, pensioner och företagets betalningsrörelse.

I fråga om villkor är en utgående utlandsbetalning alltid oåterkallelig och ovillkorlig. Utlandsbetalningar kan även sändas som ilremissa.

Hur delas avgifterna

Mottagaren och betalaren kan sinsemellan avtala om de avgifter som tas ut för ett uppdrag. Om inget har avtalats separat om avgifterna betalar säljaren och köparen vardera sina egna kostnader. En utlandsbetalning kan sändas i nästan alla valutor som växlas på bankens kontor, i företagsnättjänsten eller i det egna systemet.

För vilka fall lämpar sig en utlandsbetalning

Utlandsbetalningen lämpar sig som betalningssätt såväl till privatpersoner som till exportföretag, om företagets affärsförbindelse är etablerad.

Exportföretaget säkerställer att pengarna kommer fram snabbt genom att sätta IBAN-kontonumret och SWIFT-koden POPFFI22 på sina fakturor. Båda finns på företagets egna kontoutdrag. Om IBAN- och SWIFT-koderna inte ännu finns tryckta på företagets fakturor finns det klistermärken med koderna i våra banker. På utlandsbetalningarna tillämpas de allmänna villkoren för utgående och inkommande utlandsbetalningar. Villkoren kan hämtas på våra kontor.

Meddela alltid ditt eget IBAN-kontonummer och BIC-koden som bankförbindelseuppgift när du tar emot betalningar från utlandet.

Ge alltid dessa uppgifter till betalaren:

Please instruct your bank to forward payment order to:
Bonum Bank Ltd, Hevosenkenka 3, 02600 Espoo, Finland
BIC/SWIFT –code: POPFFI22
IBAN (account number): FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Mottagarens namn och adress

Vad motsvarar termen ”Inkasso” på engelska?

Engelska termer:
 Collections - Inkasso
 Documents against payment, D/P – Avistainkasso
 Documents against acceptance, D/A – Inkasso med betalningstid

Vad är exportinkasso?

Exportinkasso lämpar sig för en etablerad affärsförbindelse.
När man använder exportinkasso får köparen dokumenten som berättigar till innehavet av varan antingen mot betalning eller genom att acceptera en växel.

Om köparen har fått en utländsk check som betalning kan exportinkasso också användas vid inlösen. Vid inkasso iakttas Internationella handelskammarens enhetliga regler för inkasso.

Vad är importinkasso?

Vid importinkasso sänder säljaren varan, dokumenten som berättigar till varan och en eventuell växel till den egna banken. Den utländska banken sänder dokumenten vidare till köparens bank, som meddelar företaget om inkassot.

Köparen får varan mot betalning eller genom att acceptera växeln.

Vad är remburs?

Remburs är ett lämpligt betalningssätt om affärsförbindelsen är ny, om de geografiska avstånden är långa eller om de ekonomiska och politiska förhållandena i köparens land är instabila.

Remburs är en skriftlig förbindelse från köparens bank att betala köpesumman till säljaren. Rembursen öppnas redan innan varan levereras. Den öppnas alltid av köparens bank.

Vilka villkor gäller för remburs?

Rembursen kan enligt villkoren vara en avista- eller tidsremburs. Vid avistaremburs sker betalningen när dokumenten enligt villkoren visas i banken. Vid tidsremburs har säljare beviljat köparen betalningstid.

Rembursen kan bekräftas varvid säljarens bank förbinder sig att betala på samma sätt som den öppnande banken, dvs. köparens bank. Vid remburser iakttas Internationella handelskammarens enhetliga rembursregler.

Fråga mer om remburs i din POP Bank