POP Kontokredit – finansierar när det behövs

Ibland kan ditt företag behöva kredit snabbt. POP Bankens konto med kredit är ett enkelt och behändigt sätt att få pengar till företaget.

POP Kreditlimit – använd när det behövs

POP Bankens företagskonto kan enligt avtal förses med en kreditlimit som du har tillgång till när företagets ekonomiska situation så kräver.

Anpassad till ditt företag

Avtala om villkoren för ett konto med kredit som passar ditt företag i din POP Bank.

Kontakta din POP Bank

POP Bankens bankgaranti – för dina avtalsparter

Bankgarantin är en garanti som POP Banken ger din samarbetspart för ditt företags räkning. Den lämpar sig som säkerhet till exempel för entreprenadavtal, leveranser och betalningar.

Vad lämpar sig en bankgaranti för?

  • Garantier för entreprenad och upphandling
  • RS-garantier
  • Säkerheter för hyra och betalningar
  • Säkerheter för återbelåning enligt APL

Hur får jag bankgaranti? 

Genom att avtala om bankgarantin i förväg kan du snabbt ta den i bruk vid behov. Kontakta din egen POP Bank. Vi avtalar om en lösning som passar ditt företag.

POP Bankens skuldebrevslån – ett stöd för stora investeringar

Om ditt företag behöver långfristig finansiering till exempel för att skaffa maskiner, utrustning eller nya lokaler är POP Bankens skuldebrevslån precis den rätta finansieringslösningen.

Vilken ränta har ett skuldebrevslån?

Ett skuldebrevslån är en investering i framtiden. Det är en kredit mot säkerhet där man avtalar om räntan och amorteringsplanen från fall till fall.

Fråga mer om skuldebrevslån i din POP Bank

Finnvera finansierar finländsk företagsverksamhet

Finnvera är en statsägd finansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut Export Credit Agency (ECA).

Vad gör Finnvera?

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Finnvera stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier.  Och det bästa av allt, Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Läs mer på Finnveras webbplats