POP Bankens identifieringstjänst – du vet vem du handlar med

Med hjälp av vår identifieringstjänst tillhandahåller du elektroniska tjänster för service och betalning till kunderna, enkelt och förmånligt. När den elektroniska kommunikationen ökar kan du utvidga din kundkrets genom att erbjuda möjligheten att identifiera sig. Tjänsten gör det möjligt för kunden att behändigt och tryggt uträtta ärenden avgiftsfritt dygnet runt.

Hur fungerar identifieringstjänsten?

I POP Bankens identifieringstjänst identifierar kunden sig med hjälp av sina individuella nätbankskoder. Vi identifierar kunden som anlitar Tupas-identifieringstjänsten och ger tjänsteleverantören ett unikt svarsmeddelande som specificerar transaktionen.

Identifieringstjänsten kan användas som en del när en elektronisk underskrift skapas om tjänsteleverantören och kunden avtalar om det. Då svarar tjänsteleverantören för att de övriga kriterierna för elektronisk underskrift uppfylls.

Vår nätidentifiering grundar sig på Tupas-standarden som Finansbranschens Centralförbund har utarbetat. För att tjänsten ska kunna tas i bruk krävs det att serviceproducentens programvara har SSL-kryptering. Användning via mobil kräver inget separat tjänsteavtal.
POP Bankens identifieringstjänst produceras av Oy Samlink Ab.

Är du intresserad av POP Bankens identifieringstjänst? Kontakta oss