POP Bankens nätbank – elektronisk kundservice

Vår företagarvänliga nätbank gör det möjligt att tryggt och behändigt sköta dina dagliga penningaffärer och kontakten till banken.

Förutom i nätbanken kan du också sköta dagliga penningaffärer där du är med hjälp av mobilbanken. Nätbanken har alla funktioner du behöver för ett litet företag. Du kan ta emot och sända nätfakturor och skapa kund- och produktregister för faktureringen.

Bekanta dig med nätbanken med hjälp av tipsen nedan.

Startsidan

På startsidan visas ett sammandrag av banktjänsterna samt av meddelanden och inkomna meddelanden från banken. Från startsidan kan du gå till de olika funktionerna antingen via länkarna i menyn överst eller via knapparna på de olika sektionerna på startsidan.

Med funktionen Ändra nätbanken kan du bestämma startsida för tjänsten. Du kommer till funktionen Ändra nätbanken genom att föra muspekaren över företagets namn uppe på skärmen. Startsidan kan vara Kontouppgifter (standardvärde), Tillgångar eller Placeringar.  Med funktionen kan du också ändra företagets uppgifter, serviceinställningar och ta i bruk utökade säkerhetsegenskaper, t.ex. tilläggsbekräftelse av betalning och begränsa länderna som betalningar kan göras till.

Konton

På startsidan till sektionen Konton visas en sammanställning av kontonas saldon och disponibla medel för de konton som företaget vill ha synliga i nätbanken. För varje konto kommer du åt att granska närmare uppgifter för och händelserna på kontot. På sidan kan du även gå till att göra en ny betalning med funktionsknapparna i de olika sektionerna.

Betalningar

På startsidan till sektionen Betalningar visas en sammanställning av betalningar som bör bekräftas och betalningar som förfaller. Via länkarna på sektionens övre meny kan du smidigt förflytta dig mellan de olika sektionerna. I sektionen Betalningar kan du förutom att betala dessutom granska nätfakturor som kommit till företaget.

Fakturor

I sektionen Fakturor kan du skapa nya fakturor, granska fakturor i olika skeden och hantera kund- och produktregistret. Det går lätt och snabbt att fakturera när du uppdaterar kund- och produktuppgifterna i registret. Då behöver de inte matas in separat för varje faktura. Du uppdaterar uppgifterna för företagets fakturering med hjälp av inställningarna för fakturering och då finns alltid de rätta uppgifterna på fakturorna.

Material

I sektionen Material kan du sända och hämta material för betalning och fakturor till och från banken. I sektionen kan du också granska uppgifter och innehåll för hämtat och sänt material.

Lån

På startsidan för sektionen Lån visas en sammanställning av saldona för företagets lån. I sektionen Lån kan du också granska bl.a. räntor och betalningsposter för företagets lån.

Placeringar

På startsidan till sektionen Placeringar visas en sammanställning av företagets tillgångar uppdelad på olika förmögenhetsslag såsom t.ex. brukskonton och fonder. Från startsidan kan du direkt gå till att teckna fonder eller att granska närmare uppgifter för en viss fond.

Och du kommer väl ihåg att du också i nätbanken får heltäckande bruksanvisningar vid problem genom att klicka på frågetecknet på sidan.