POP Bankens nätbetalning – lätt och tillförlitlig handel

Kärnan i att ha eget företag ligger i passionen att bedriva handel lönsamt. Här vill vi hjälpa våra kunder på alla sätt. Med hjälp av POP Bankens nätbetalning löper din handel på nätet lätt och tillförlitligt. Nätbetalningen ger dina kunder en kanal som blir allt vanligare och som minskar både riskerna i handeln och faktureringskostnaderna. För kunden erbjuder tjänsten ett lätt och tillförlitligt sätt att betala på nätet dygnet runt.

I vår nätbetalningstjänst förmedlas pengarna och uppgifterna om betalningstransaktionen genast till försäljaren. Du kan kontrollera betalningen också på följande kontoutdrag eller på en transaktionsförteckning på maskinspråk.

Du kan koppla funktionen förfrågan om och/eller returnering av nätbetalning till tjänsten. Med funktionen förfrågan kan försäljaren få klarhet om en osäker eller misslyckad betalningstransaktion omedelbart. Med funktionen returnering kan man vid behov returnera en ogrundad betalning.

Vad ska man beakta vid nätbetalning?

Tjänsten förutsätter att säljarens system har SSL-kryptering samt förmågan att skapa elektroniska fakturor med www-teknik och de uppgifter POP Bankens nätbetalning kräver.
Användning via mobil kräver inget separat tjänsteavtal. POP Bankens nätbetalningstjänst produceras av Oy Samlink Ab.

Är du intresserad av POP Bankens nätbetalning? Kontakta oss