POP Bankens nätfakturatjänst - spara tid och pengar

När företagets fakturering är i skick är allt i skick. Med hjälp av vår nätfakturatjänst kan ditt företag snabba upp faktureringsprocessen och spara på handläggningskostnaderna. Nätfakturan är klart mer praktisk än en pappersfaktura eftersom du kan hantera och arkivera nätfakturan elektroniskt. 

Fakturera effektivt

Med hjälp av POP Bankens nätfakturatjänst sänder det fakturerande företaget en elektronisk faktura till mottagarens nätfakturaadress genom förmedling av den egna banken. Förmedlingen och mottagningen av fakturor sker via ett bankförbindelseprogram eller via företagsnättjänsten.

Hur fungerar nätfakturatjänsten? 

POP Bankens nätfaktura baseras på de finländska bankernas gemensamma presentationsform i förmedlingstjänsten Finvoice. Via tjänsten kan du ta emot och sända nätfakturor som ska förmedlas även via andra banker.

Faktureraren kan sända nätfakturor som linjeöverföring dygnet runt sju dagar i veckan. Mottagaren av nätfakturorna kan hämta fakturor som kommer in som linjeöverföring dygnet runt sju dagar i veckan.

Parterna i förmedlingssystemet för nätfakturor är faktureraren och fakturans mottagare samt bägge parternas banker. Nätfakturamaterialet kan även sändas till eller hämtas från banken av vardera partens operatör, bokföringsbyrå eller en annan motsvarande materialhandläggare.

Vilken nytta har faktureraren av nätfakturan? 

  • Faktureraren sparar kostnaderna för att skriva ut, sätta i kuvert och posta fakturorna.
  • Faktureraren kan förkorta betalningstiden eftersom mottagaren får fakturan och kan behandla den snabbare.

Nätfakturan innehåller betalningsförslag och virtuell streckkod. Med hjälp av den kan mottagaren skapa en betalning t.ex. i sitt bankförbindelseprogram. På så sätt säkerställs det att betalningens uppgifter överförs rätt.

Vilken nytta har mottagaren av nätfakturan?

  • Nätfakturan kan styras direkt till programmet för inköpsreskontra. Den behöver inte skannas eller matas in för hand. Nätfakturan är praktisk.
  • Det är lätt att skapa en betalning av betalningsförslaget på nätfakturan.
  • Nätfakturan kan godkännas, konteras och arkiveras elektroniskt.

Vad gör man om alla fakturor inte kan sändas elektroniskt?

Om det inte går att sända alla företagets fakturor elektroniskt kan vår utskriftstjänst sköta postningen av pappersfakturorna. Pappersfakturorna skapas på samma sätt, samtidigt som de elektroniska fakturorna och sänds elektroniskt till vår utskriftstjänst där de skrivs ut och postas till kunderna.

Serviceavgift/postningsavgift tas ut för utskriftstjänsten enligt prislistan.

Vad är en e-faktura?

Med e-faktura avses en betalningsuppgift som faktureraren sänder till en privatkunds konto. Betalaren betalar den från sitt konto genom att godkänna den i nätbanken. Faktureraren sänder fakturan till betalaren på elektronisk väg, och betalaren ser uppgifterna på den med hjälp av en länk till nätspecifikationen. Nätspecifikationen sparas på den plats faktureraren väljer. Övergången till nätspecifikationen i företagsnättjänsten är SSL-krypterad.

Faktureraren avtalar om e-fakturan i sin egen bank genom ett avtal om nätfaktura. Faktureraren får meddelandet om betalarens e-fakturaadress från sin bank antingen genom förmedling av företagsnättjänsten, via bankprogrammet eller på kontoret. Betalaren kan också ge uppgiften direkt.

Fakturerarmeddelande – så här inleds e-faktureringen

Fakturerarmeddelandet hör till inledningen av e-fakturering. Genom fakturerarmeddelandet meddelar faktureraren sina uppgifter för publicering i konsumentkundernas nätbanker. Konsumenten meddelar via nätbanken faktureraren sin mottagningsadress för e-fakturan utifrån uppgifterna på fakturerarmeddelandet.

Till fakturerarmeddelandet

Du kan skapa fakturerarmeddelandet i programmet som öppnas när du klickar på länken ovan. Alla banker finns färdigt valda. På så sätt kan meddelandet förmedlas till alla banker så att konsumenterna ser det. Materialet skrivs till alla banker i samma fil som du kan spara på din dator och sända i ditt bankförbindelseprogram eller i företagsnättjänsten.

Ta nätfakturering i bruk