Hoppa till innehåll
Störningar i fonder i mobilbanken på Android-apparater

EIF-borgen

Finländska små och medelstora företag kan ansöka avgiftsfri EIF-borgen för finansiering hos POP Banken från och med november 2020. EIF-borgen kan ansökas för investeringar och finansiering av rörelsekapital. 

Varför ansöka om EIF-borgen?

  • EIF-borgen täcker 50 % av lånebeloppet och minskar behovet av andra säkerheter
  • Priset på lån med EIF-borgen är lägre än på lån utan EIF-borgen
  • Du kan ansöka om EIF-borgen i samband med låneförhandlingarna, och du behöver inte kontakta andra parter än din bank
  • Du kan även kombinera EIF-borgen med andra borgensförbindelser

Ansökningsvillkor

  • Sökanden ska vara ett inhemskt litet eller medelstort företag enligt EU:s definition, och företaget ska vara registrerat och verksamt i Finland
  • Det sökande företagets och dess ansvariga personers bakgrund ska vara i skick
  • Sökandens sammanlagda statsunderstöd får inte överskrida den fastställda gränsen efter uttaget av lånet

Finansieringen får Europeiska unionens stöd enligt initiativet för stöd för små och medelstora företag (SME Initiative) och finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, Republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt