Hoppa till innehåll

En ny bank till din tjänst

KARTTA 220221 SOP kartalla sv KM-KVi vill vara en stark bankpartner som erbjuder Dig sakkunnig hjälp i olika livssituationer – nu och i framtiden. Av den orsaken fusioneras till POP Bankgruppen hörande Liedon Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki och Sydbottens Andelsbank till en bank 1.6.2022. Namnet på banken har planerats bli Andelsbanken Finland. Genom fusionen förstärks och utvidgas din bekanta POP Bank.

Framöver står hela vårt nätverk som består av 15 kontor och som sysselsätter sammanlagt 140 experter till din tjänst. Dessutom betjänar vårt digikontor POP Easy kunder runt om i Finland via nätet.

Det blir inga ändringar bland vår personal på grund av fusionen. Du kan alltså fortsätta sköta dina ärenden med din bekanta kontaktperson. Kontorens och personalens nuvarande telefonnummer ändras inte.

Din kundrelation överförs i och med fusionen automatiskt till den nya banken 1.6.2022. Dina kontonummer och kort förblir de samma, och nätbankskoderna fungerar som vanligt.

Bekanta dig med den nya prislistan

Bankernas prislistor har förenhetligats. Den nya bankens prislistan träder i kraft 1.6.2022.

Bekanta dig med den prislistan här.

 

Frågor och svar om fusionen

Genom fusionen vill vi säkerställa att tjänsterna utvecklas för våra medlemmar och kunder samt skapa tilläggsresurser till exempel som stöd för nya företagsinvesteringar.

Nej, ditt kort och dina nätbankskoder förblir de samma trots att banken ändras.

Nej, våra telefonnummer förblir oförändrade.

Namnet på din bank ändras 1.6.2022. Du kan fortsätta att uträtta ärenden med den bekanta personalen. Din kundrelation övergår i det tekniska skedet av fusionen automatiskt till den nya banken. Du behöver inte göra något i samband med det.

Vi beslutar gemensamt om ärenden. Administrativ personal och övrig personal från båda bankerna finns i administrationen och ledningen. På så sätt säkerställer vi att vi i framtiden är en gemensam bank för alla.

Servicetarifferna för de banker som fusioneras har förenhetligats, och en del av priserna ändras.

Juha Niemelä, Timo Kalliomäki ja Timo Jäntti.

Till vänster vd Juha Niemelä för Liedon Osuuspankki, vd Timo Kalliomäki för Sydbottens Andelsbank, vd Timo Jäntti för Piikkiön Osuuspankki.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt