Vi har alltid varit nära människan, en bank som är lokal, med bekanta ansikten. Den som själv har hjärtat med i arbetet kanske bättre förstår er lant- och skogsbruksföretagare som arbetar hårt med hjärtat och händerna.