Företagsnättjänster

Du får tillgång till följande banktjänster

  • Uppgifterna om saldon och transaktioner på dina konton
  • När du betalar kan du använda blanketten för ny betalning eller betalningsunderlag som du har sparat
  • Du kan betala utlandsbetalningar genom att använda blanketten för dem
  • Du kan göra fondteckningar
  • Du kan handla med värdepapper och följa kursutvecklingen

Direktbetalning och e-faktura – de nya sätten att betala

Varken lantbrukare eller andra vill ha överflödiga papper som ska arkiveras. Direktbetalning och e-faktura är alternativ som sparar på naturen och nerverna.  I elektronisk form hålls dina fakturor alltid i ordning, och du tappar inte bort eller glömmer dem.

Direktbetalning, automatisk debitering av fakturor

Direktbetalning är ett sätt att betala fakturor där betalningens belopp automatiskt debiteras den betalande kundens konto utgående från debiteringsmaterial som faktureraren sänder till banken.  Direktbetalningen är alltid en girering.  Fakturan sänds till betalaren per post före förfallodagen. Genom fakturan meddelas det att betalningssättet är Direktbetalning. Vi rekommenderar våra kunder att i första hand använda e-faktura.

E-fakturan – elektronisk (pappers)faktura

E-fakturan är en tjänst som liknar direktdebitering. Den debiteras dock inte ditt konto automatiskt. Du ska först godkänna den i företagsnättjänsten. 

Så här tar du i bruk den nya tidens betaltjänster

Du kan smidigt göra en direktbetalning eller meddela om e-faktura för gården i samband med att du betalar fakturor i företagsnättjänsten antingen genom att klicka på Egna inställningar eller på Betalning/Uppdrag godkänt. När det går att ge fullmakt till samt meddela det fakturerande företaget visas på sidan för bekräftelse texten: ”Till den här faktureraren kan du ge fullmakt om direktbetalning och e-faktura”. Genom att klicka på textlänken kommer du direkt till sidan där du kan ge fullmakt eller meddela.

POP Betjäningsautomater och serviceterminaler – säker självbetjäning

Med våra kort kan du betala fakturor i alla POP Bankens betjäningsautomater samt i de flesta serviceterminaler som fungerar på nätet. I betjäningsautomaterna kan du antingen använda nätbanken med servicekoderna eller identifiera dig med kortet i betalnings- och kontotjänsterna. Observera att vissa POP Banker har begränsat användningen av sina serviceterminaler så att de gäller endast de egna kunderna.

 


Sök din närmaste POP Bank