Var får vi finansiering för utveckling och tillväxt på gården?

Inför så stora frågor är det bra att känna till olika finansieringsalternativ. Oberoende av om du planerar att utveckla gården, öka produktionen eller utveckla nya verksamhetsformer - kom först och prata med oss. När du vet mera handlar du klokare.

Välj rätt stöd i rätt stund

Beroende på projekt kan investeringarna i utvecklingen av ditt lantbruk finansieras genom bankfinansiering, nationellt investeringsstöd eller delfinansiering från EU.