Statsgaranti – för grundinvesteringar och personborgen

Det är klart att det i fråga om omfattande investeringar i lant- och skogsbruk är bra att förbereda sig också för oväntade utgifter. För sådana är det bra att ha en så kallad säkerhetsreserv. När man ansöker om kredit för finansiering av grundinvesteringar är det bäst att överväga statsgaranti.

Garantin är ett stöd

Staten tar ut borgensprovision för garantin, och stödet som ingår i statsgarantin tas i beaktande när maximibeloppen för det totala stödet räknas ut.  Statsgarantin är ett motiverat alternativ till personborgen från utomstående.  Eftersom motsäkerheten inte behöver vara betryggande vid statsgaranti sparas även säkerheter för eventuella framtida behov.

Läs mer om Landsbygdsverkets Investeringsstöd