Generationsväxling på lantbruket – från far till son med omsorg

Vid generationsväxlingen köper ett eller flera av barnen gården av föräldrarna och börjar odla den. Vi är med dig när du planerar finansieringen för köpet av gården och när det genomförs i praktiken.

Läs mer om generationsväxling

Bygga bostad på landsbygden – stöd för livskvaliteten

Behovet av bostad varierar med livssituationen. Kraven på hemmets storlek, bruk och läge varierar såväl när familjen växer som när barnen ger sig ut i världen.


Läs mer om stöd för bostadsbyggande


Finansiering av småföretag på landsbygden – för företagsverksamhet vid sidan av gården

Vid sidan av gården uppstår ofta idéer om annan företagsverksamhet än det direkta lantbruket. NTM-centralerna kan bevilja utvecklingsbidrag, startbidrag och investeringsstöd för småföretag.

Läs mer om finansiering av småföretag på landsbygden