Generationsväxling på lantbruket – från far till son med omsorg

Vid generationsväxlingen köper ett eller flera av barnen gården av föräldrarna och börjar odla den. Vi är med dig när du planerar finansieringen för köpet av gården och när det genomförs i praktiken.

Vad ska man göra före generationsväxlingen?

Generationsväxlingen på lantbruket kräver god planering. Det är bäst att man inom familjen så tidigt som möjligt börjar diskutera saker som gäller köpet av gården. Man måste fundera på vem som ska fortsätta med gården, hur man ska ordna med boende för dem som överlåter gården, var den som tar över ska få lämplig utbildning, och hur gården ska överlåtas, genom köp eller eventuellt t.ex. genom gåvobrev.

Startstöd – för dig som börjar och är under 40 år

Startstöd till unga jordbrukare beviljas sökande som för första gången börjar bedriva gårdsbruk och som är under 40 år när ansökan börjar behandlas. För att få startstödet måste inkomsten från jordbruket utgöra minst 25 % av den sökandes inkomster. Här ingår alla företagarinkomster, löneinkomster och andra inkomster som den sökande får regelbundet.För att stödet ska beviljas krävs det att den sökande har tillräcklig yrkesskicklighet att bedriva ett lantbruk.

Läs mer på Landsbygdsverkets webbplats

Avträdelsestöd – tryggar utkomsten för dem som överlåter gården

Avträdelsestödet tryggar försörjningen för lantbruksföretagare som upphör med lantbruket före ålderspensionen.

Läs mer om avträdelsestödet på webbplatsen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt