Nyckeltal för POP Bankgruppen


(1 000 euro)1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015*
Omsättning 137 449126 963
Räntebidrag 62 41761 237
% av omsättningen 45,4% 48,2 %
Resultat före skatt 16 95812 023
% av omsättningen 12,3 % 9,5 %
Intäkter från affärsverksamheten totalt 114 851103 292
Kostnader för affärsverksamheten totalt -85 733-80 474
Kostnader/intäkter-relation 74,6 % 77,9 %
Balansomslutning 4 229 4714 071 635
Eget kapital 463 021423 761
Avkastning på totalt kapital, ROA % 0,2 % 0,2 %
Avkastning på eget kapital, ROE % 2,3 % 2,1 %
Egen soliditet 10,9 % 10,4 %
Kärnkapitalrelation, (CET) % 20,9 % 20,2 %
Kapitaltäckning, (TC) % 21,3 % 20,8 %
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden -6 731-4 961
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut 695 72

 

*Siffrorna baserar sig på den ekonomiska tilläggsinformation som presenteras för tiden före POP Bankernas sammanslutning inledde sin verksamhet. Mer ingående uppgifter om den ekonomiska tilläggsinformationen presenteras i bilaga 1 till IFRS-bokslutet.

De tidigare resultatmeddelandena från POP Bankerna och POP Bankgruppen som bildat POP Bankernas sammanslutning är inte jämförbara med resultatmeddelanden från POP-bankgruppen efter att sammanslutningen inledde verksamheten 31.12.2015. De tidigare resultatmeddelandena från POP Bankgruppen baserades endast på de sammanlagda uppgifterna från POP Bankernas bokslut och där ingår inte uppgifter från de övriga företagen.