Påverka i din POP Bank

Som medlem i vår bank kan du påverka verksamheten i banken. Varje medlem i en andelsbank har en röst på bankens andelsstämma och på så sätt möjlighet att påverka ärenden i den egna banken. Medlemmarna väljer sina representanter till bankens förvaltningsråd eller i de största av våra banker till fullmäktige. Om banken har fullmäktige väljer fullmäktige förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer i sin tur styrelse för andelsbanken.

Du får förmåner som har värde i pengar

Som medlem i POP Banken får du olika bankspecifika förmåner, till exempel rabatter på avgifter och arvoden som tas ut för banktjänsterna. Du kan också utnyttja rabatter eller förmåner hos bankens samarbetspartner.

Så här blir du medlem

Du kan bli medlem hos oss genom att komma till kontoret och fylla i medlemsansökan. Ett villkor för medlemskapet är att du har koncentrerat dina dagliga bankärenden i POP Banken. När du blir medlem betalar du en bankspecifik insats. Den är samtidigt en bra placering på grund av de förmåner du får för den.

Kontakta din POP Bank

Koivunlehti – POP Bankens tidning

Koivunlehti är ett viktigt redskap för oss att förverkliga den unika serviceandan i vår bank och ta upp aktuella synpunkter i våra medlemmars vardag. Koivunlehti utkommer fyra gånger om året. Där kan du läsa såväl landsomfattande som lokala nyheter om POP Banken samt intressanta artiklar från alla livsområden. Resumé på svenska.

Läs Koivunlehti

Medlemsförmåner med värde i pengar är POP

Hos oss är bankens medlemskunder bankens ägare. Det innebär att du som medlem kan få olika bankspecifika förmåner. Du får till exempel rabatt på avgifter och arvoden som tas ut för banktjänster. Du kan också få rabatter eller förmåner av bankens samarbetsparter.

Fråga mer i POP Banken