Det här är POP Bankgruppen

Vi är en djärv och stark banksammanslutning som vill vara värd våra kunders förtroende och alltid överstiga förväntningarna.

POP Banken är till företagsformen ett andelslag. Det innebär att kunderna själva äger vår bank. Kanske det kan vara orsaken till att vi faktiskt har de nöjdaste kunderna i de nordiska länderna. Vi är dessutom stolta över att vi gjort oss förtjänta av titeln Finlands bästa kundservice.

Vår ekonomi är stark och vi är en av de bankgrupper i Finland som har den bästa kapitaltäckningen. Till vår grupp hör 26 POP Banker, Finska Skadeförsäkring Ab som är verksamt på nätet, POP Bankernas centrala kreditinstitut Bonum Bank Abp och andelslaget POP Bankförbundet. POP Bankerna har bildat en sammanslutning av inlåningsbanker 31.12.2015 med POP Bankförbundet som centralorganisation.

Till POP Bankernas sammanslutning hör följande kreditinstitut som är medlemmar i POP Bankförbundet

Vi tycker att det uttryckligen i bankverksamheten finns en beställning på mänsklig service. Vi bemöter dig alltid individuellt såväl på våra kontor som i nätbanken eller i mobilbanken. Hos oss får du under samma tak alla heltäckande tjänster för privatkunder, för små- och medelstora företag samt för lantbruksföretagare och skogsägare som gäller betalningsrörelse, kort, sparande och placering samt finansiella tjänster.

POP Bankgruppen 2016:

 • 26 självständiga andelsbanker, se banklistan
 • 90 kontor
 • 647 banktjänstemän
 • ca 1 500 representanter för medlemmarna i förvaltningen 
 • ca 1 700 Otto-automater över hela Finland
 • mångsidiga nättjänster och mobilbanken
 • lista över POP Bankerna

POP Bankgruppen 2016:

 • 26 självständiga andelsbanker, se banklistan
 • 90 kontor
 • 647 banktjänstemän
 • ca 1 500 representanter för medlemmarna i förvaltningen 
 • ca 1 700 Otto-automater över hela Finland
 • mångsidiga nättjänster och mobilbanken
 • lista över POP Bankerna