En bank för människor

För oss är berättelsen om banken i själva verket alltid en berättelse om människor.  Utan våra kunder finns vi inte.

Vi får förtroendet att vara med i olika faser i människans liv. Vi är experter och rådgivare inför stora frågetecken. Vi finns med i glädje och sorg, ibland till och med i flera generationer. Därför är idén om att vara bank alltid som att vara en medmänniska. 

Dokumenterat nöjdaste kunderna

Vi är speciellt lyckliga över att vi har de dokumenterat nöjdaste och trognaste kunderna i bankbranschen. Och nu kanske vi i samma andetag ska skryta med att vi också har den bästa kundservicen i Finland.  

Allt detta är säkert sant för att vi vill växa med människorna. Vi vill lyssna innan vi öppnar munnen, föra dialog innan vi ger råd och viktigast av allt: vi förtjänar förtroendet endast genom gärningar.

Nära och trygg

Vi tror på närhet som täcker hela Finland. En bank som har ett ansikte och ett förnamn. Vi slår vakt om tillförlitlighet, klarhet och trygghet i de dagliga ärendena.  Bankärendena ska ligga nära livet: smidigt och oberoende av tid och rum.

En adress som täcker allt

Utöver ekonomiska råd och stöd hjälper vi våra kunder att upprätthålla och utöka sina tillgångar samt att förverkliga sina drömmar och mål i olika situationer i livet.  Under samma lokala tak hittar du även Finska Skadeförsäkring Ab, som grundats och ägs av POP Banken. Bolaget är en vägvisare, Finlands första nätbutik för skadeförsäkringar i nätet och i mobilen. Den erbjuder också personlig service per telefon eller som chat-tjänst.