Direktbetalning - direktdebitering utan nätbank

Vi har service för precis alla sätt att sköta dina fakturor på. Direktbetalning är avsedd för dig som inte använder nätbanken.

Du gör alltid upp ett avtal om Direktbetalning med banken och på kontoret. Faktureraren måste emellertid vara e-fakturerare för att kunna erbjuda kunderna Direktbetalning.

Direktbetalning är ett sätt att betala fakturor där betalningens belopp automatiskt debiteras den betalande kundens konto utgående från debiteringsmaterial som faktureraren sänder till banken. Direktbetalningen är alltid en girering. Fakturan sänds till betalaren per post före förfallodagen. Genom fakturan meddelas det att betalningssättet är Direktbetalning.

Vi rekommenderar våra kunder att i första hand använda e-faktura.

Läs mer om e-faktura