POP Målspar – meningsfullt sparande

Vad drömmer du om? Klara mål hjälper dig att förverkliga drömmar. En drömresa för hela familjen, en trygg tid som pensionär eller en fond för barnbarnen? POP Målspar är spararens bästa kompis. Det belönar den målmedvetna spararen med en speciell provisionsränta.

Individuellt sparavtal

I samband med att du öppnar kontot kommer vi överens om tid och mål för hur du sparar samt gör upp en individuell sparplan. Du kan när som helst sätta in pengar på kontot utöver de överenskomna sparraterna.

Under de tre första åren kan du inte ta ut pengar från kontot. Därefter är det möjligt att göra uttag mot provision. När kontot avslutas tar vi inte ut provision.
Kontot kan kopplas till din nätbank vilket gör det enkelt att sätta in pengar när som helst. Du kan inte ta ut pengar från kontot i nätbanken.

Provisionsränta

Förutom depositionsräntan får du också provisionsränta som är 0,5 % eller 1,0 % av kontots slutsaldo beroende på hur länge du sparat. Provisionsräntan betalas ut i samband med att kontot avslutas när tiden för sparandet löpt ut.


Flexibelt sparande

Om du vill kan vi komma överens om att dina medel överförs till dagligkontot när du har uppnått tiden för sparandet. Medlen överförs till det belopp vi avtalar om, till exempel månatligen.

  • Spartid 5 eller 10 år
  • Spara minst 50 euro/mån
  • Du kan kontrollera räntan på POP Banken.
  • Provisionsränta  0,5 % spartid minst 5 år, 1,0 % spartid minst 10 år
  • Begränsning av uttag: inga uttag under de 3 första åren
  • Uttagsprovision  1,0 %, minst 20 euro

Hyviin eläkepäiviin

Lakisääteisen työeläkkeen ja mahdollisen vapaaehtoisen eläkkeen lisäksi voit POP Tavoitetilin avulla säästää itsellesi vielä ylimääräistä käyttörahaa hyvien eläkepäiviesi varalle.

POP Tavoitetilille säästäminen ja kertyneiden varojen nostaminen eivät vaikuta muiden eläkkeiden verotukseen. Voit itse vapaasti valita nostatko säästöt kuukausittain pienissä erissä vai rahoitatko niillä harrastuksia, matkailua tai muita elämänlaatuasi parantavia hankkeita.

POP Tavoitetili ei ole saatavissa kaikissa POP Pankeissa.

Glad dig över ditt beslut, ju snabbare du fatter det

Börja spara nu