Betalningar från utlandet

Meddela alltid ditt eget IBAN-kontonummer och BIC-koden som uppgifter om bankförbindelse när du tar emot betalningar från utlandet. 

Ge betalaren följande uppgifter:

  • Please instruct your bank to forward payment order to:
    Bonum Bank Ltd, Hästskon 3, 02600 Esbo, Finland
  • BIC/SWIFT –code: POPFFI22
  • IBAN (account number): FIXX XXXX XXXX XXXX XX
  • In favour of: Mottagarens namn och adress