Bra att veta om näthandel

Du kan betala med ditt kort i alla nätbutiker som accepterar Visa-kortet som betalningsmedel. Om du har ett kombikort kan du välja att betala med Credit- eller Debit-sidan genom att välja nummer på kortet. Credit-kortnumret finns på kortets framsida, och den tresiffriga CVV-koden som du behöver vid näthandel finns på kortets baksida efter rutan med din underskrift. Debit-kortnumret finns tryckt på kortets baksida i nedre vänstra hörnet, och den tresiffriga CVV-koden som du behöver vid näthandel finns genast efter kortets nummer. 

Vid näthandel används vanligtvis Credit-egenskapen eftersom en lång betalningstid underlättar uppföljningen av inköpen och betalningshändelserna. Dessutom varierar leveranstiden på varor som köps på webben. Credit ger dig möjligheten att ta emot en vara innan betalningen förfaller. 

Det lönar sig att betala nätköp med kortet, det vill säga om säljaren till exempel inte levererar varan du beställt eller det uppstår andra problem med beställningen.

Tjänsten Verified By Visa ökar säkerheten i betalning på nätet. Om nätbutiken använder tjänsten Verified By Visa innebär det i praktiken att betalningen går till så här: när du har matat in uppgifterna på ditt kort styrs du automatiskt till din banks webbtjänst. Där kvitteras betalningshändelsen utöver kortets uppgifter även med dina bankkoder. På så sätt är köpet mycket tryggt, eftersom alla parternas identitet har bekräftats. 

Du kommer väl ihåg att alltid iaktta samma försiktighet som i en fysisk butik när du handlar på webben. 

  • Du förstår varifrån/av vem du köper, alltså vem som är säljare
  • Innan du beställer bekantar du dig med beställnings- och leveransvillkoren så att du förstår vad du förbinder dig till
  • Du försäkrar dig om att det finns villkor för avbeställning samt kontaktuppgifter till kundservicen så att du vet hur du ska göra om det blir något problem med beställningen
  • Du använder tjänsten Verified By Visa om säljaren tillhandahåller den
  • Du försäkrar dig om att betalningssidan är skyddad med SSL (https)

Återkommande betalningar

Du kan använda Visa-kortet också för tjänster på nätet som fungerar genom återkommande betalningar, till exempel vid betalning av filmer, musik eller parkering. Första gången bekräftar du ofta dina kortuppgifter med dina bankkoder genom tjänsten Verified By Visa. Därefter debiteras de eventuella månadsavgifterna automatiskt från kortet. Observera att när giltighetstiden för ditt kort går ut måste du mata in det nya kortets giltighetstid i tjänsten.