Hur du reklamerar

Allt går inte alltid enligt planerna.  Men då följer vi anvisningarna nedan.

Om det finns felaktiga korttransaktioner på ditt Credit-kortkonto, kontakta genast Visas kundservice. Du måste fylla i en blankett för begäran om rättelse så att vi kan börja reda ut vad som hänt.  Du kan fylla i begäran om rättelse antingen på elektronisk väg med dina bankkoder eller på en PDF-blankett.


http://www.nets.eu/fi-fi/tuki/ohjeita-kortinhaltijalle/oikaisupyynto/Pages/default.aspx

Om du inte har fått de varor du har beställt i en nätbutik, eller om dina inköp har debiterats mer än en gång: börja alltid med att reda upp saken med den nätbutik eller den försäljare som du beställt varan av. Om saken inte klaras upp med försäljaren kan du alltid reklamera händelsen hos oss genom att fylla i en blankett för begäran om rättelse.

Om ditt kort har försvunnit eller blivit stulet och om någon har handlat eller tagit ut pengar med det, spärra kortet genast och gör alltid polisanmälan om olovlig användning. 

Om du upptäcker felaktiga korttransaktioner bland dina Debit-inköp, alltså på ditt bankkonto, kontakta genast din bank.Vi ger vägledning i hur du ska göra.