Kreditegenskapen är en flexibel reservkassa i din ekonomi

När ditt kort har egenskapen Credit får du i genomsnitt 45 dagar räntefri och avgiftsfri betalningstid. Om du betalar hela saldot på Visa-fakturan, alltså alla inköp du har gjort med kortet, på förfallodagen debiteras du varken kreditränta eller kontoskötselavgift. 

Om du väljer att betala en summa som är mindre än hela skulden på förfallodagen, dvs. du beslutar att använda kreditegenskapen och betala skulden för kortet i delar, debiteras kreditränta på den summa du lämnar kvar enligt prislistan samt kontoskötselavgift på följande Visa-faktura. Du betalar alltså ränta endast när du använder krediten.

Kreditgräns

När du ansöker om ett kort väljer du kreditgräns för det. Kreditgränsen är samtidigt också kortets bruksgräns. Du kan handla upp till kreditgränsen med kortet. Vid behov kan du ansöka om höjd kreditgräns om du tycker att gränsen är för låg, eller om du behöver en högre kreditgräns till exempel för en resa. För höjning av kreditgränsen debiteras en avgift enligt prislistan.  

För Credit/Debit-kortet kan du välja en kreditgräns på 1 000–10 000. För Visa Gold-kortet kan du välja en  kreditgräns mellan 4 000–20 000. 

Minimiamortering

När du ansöker om ett kort väljer du minimiamorteringsprocent för kortet. Minimiamorteringsprocenten innebär den del av hela skulden som förfaller efter den räntefria och avgiftsfria betalningstiden. Om din minimiamorteringsprocent är 100 % är slutsumman som förfaller på din Visa-faktura lika med ditt hela saldo. Om procenten är 10 % förfaller 10 % av hela din skuld på förfallodagen och på resten av skulden betalar du ränta och kontoskötselavgift.

Du kan alltid själv bestämma hur mycket du betalar: hela skuldsaldot, minimiamorteringen eller något mitt emellan.  

Kreditens verkliga årsränta  

Bekanta dig med de standardiserade europeiska konsumentkredituppgifterna för Visa kortkrediten. Där hittar du en exempelkalkyl över den verkliga årsräntan och vad som påverkar den.