Ofta ställda frågor

Det händer saker i livet. Precis för oss alla. Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får och svar på dem. De kan kanske hjälpa dig. Kontakta banken om du har mer frågor.

Vad ska jag göra om jag tappar mitt kort?

Om ditt kort försvinner, ring genast spärrtjänsten för betalkort 020 333 (från utlandet +358 20 333). Numret ger service dygnet runt. Spara numret i din telefon på en gång. Kortet kan spärras med hjälp av din personbeteckning, du behöver alltså inte veta kortnumret. Du kan även kontakta din bank under öppettiderna.
Ett nytt kort med nytt nummer beställs i stället för det försvunna eller stulna kortet. Du får också ny pinkod.

Hur beställer jag ett nytt kort ifall mitt kort har gått sönder eller inte fungerar?

Du kan beställa ett nytt kort med samma nummer i din bank i stället för ett kort som gått sönder eller är skadat på annat sätt. Pinkoden för ett kort som beställts med samma nummer ändras inte. Banken kan debitera en serviceavgift enligt prislistan för att förnya ett kort.

Jag har glömt min pinkod, vad ska jag göra?

Du kan beställa en ny pinkod från din bank. För beställningen debiteras serviceavgift enligt prislistan.

Pinkoden har låst sig, vad ska jag göra?

Om koden har låst sig vid betalning i en butikskassa kan du öppna den i en Otto-automat genom att ge den rätta koden. Kontakta din bank i andra fall.

Hur ansöker jag om betalkort?

Du kan ansöka om betalkort i nätbanken, genom att ringa din bank eller besöka kontoret och ansöka om kortet där.

Hur kan jag byta kort?

Om du vill byta betalkort till ett annat slags kort, kontakta din bank och få råd om hur du ska göra. Om du vill ha en helt ny typ av kort, till exempel övergå från ett Debit-kort till ett Credit/Debit-kort, måste du fylla i en ny ansökan.

Hur ändrar jag kortets säkerhetsgränser för uttag och betalning?

Du kan ändra Visa Electron-kortets dagsgräns för automatuttag eller uppköp samt Visa Debit-kortets dagsgräns för automatuttag (gäller även Visa Credit/Debit-kortets Debit-egenskap) genom att kontakta din bank.

Hur tar jag ut pengar i kassan i butiken? 

Med POP Bankernas Visa-kort kan du ta ut pengar i samband med köp. Du kan ta ut pengar på Debit-sidan på kortet. POP Bankernas kort är certifierade för tjänsten Cashback med Visa i hela Finland. Det är dock inte obligatoriskt för affärerna att tillhandahålla tjänsten. Tjänsten fungerar inte utomlands. I tjänsten Cashback köper den som har ett kort en vara eller en tjänst och tar i samband med det ut pengar i kassan i butiken. Det är alltid obligatoriskt att köpa något, man får inte enbart ta ut pengar i butiken. Du kan ta ut högst 400 euro om butiken inte har fastställt en lägre gräns.

Vad är en betalningsfri månad?

En betalningsfri månad gäller kortets kreditegenskap. Det betyder att du får Visa-fakturan som vanligt, men minimiamorteringen är 0 euro. Du kan alltså överföra fakturan i sin helhet på Visa-krediten om den avtalade kreditgränsen tillåter det. Du kan ha två betalningsfria månader om året men inte efter varandra.

Hur får jag betalningsfria månader?

Kontakta din POP Bank om du vill ta betalningsfria månader i bruk.

Hur ändrar jag förfallodagen på Visa-fakturan?

Du kan ändra förfallodagen genom att kontakta din POP Bank.

Hur ändrar jag kreditgränsen för Visa-kortet?

Du kan anhålla om höjd kreditgräns via nätbanken eller genom att besöka POP Banken.

Har Visa-korten speciella egenskaper?

Till kortet Visa Business Debit hör tjänsten Global Customer Assistance (GCAS). Det är en s.k. nödkontant-service om kortet måste spärras för att det har försvunnit, blivit stulet eller kopierat medan ägaren vistas utomlands. Då har kortägaren möjlighet att lyfta kontanter för max 1600 USD på ett utländskt kontor för uttag enligt avtal med Visas spärrtjänst. 

Visa Gold Credit/Debit kortet har förutom nödkontant-servicen även en reseförsäkring.

Prissättning

Varje POP Bank prissätter sina tjänster självständigt. Det bankspecifika tariffutdraget hittar du på varje banks egna webbplats.

Du kan gå till en viss POP Banks webbplats via funktionen Välj bank på menyn till höger eller via funktionen Betjäningspunkter.

Den fullständiga servicetariffen finns till påseende i alla våra kontor. Genom att koncentrera dina bankärenden kan du påverka dina serviceavgifter och få förmåner.