Så använder du POP Bankens Visa-kort

POP Bankens samarbete med Visa öppnar möjligheterna för det mest accepterade internationella betalkortet i världen. Visa fungerar var och när som helst i Finland, utomlands samt på nätet. I Finland kan du ta ut pengar i Otto-automaterna samt hemma och utomlands i alla automater som är märkta med Visa-logon.

Inköp med Debit- och Electron-korten debiteras direkt från ditt bankkonto som kortet är kopplat till. Om ditt kort har Credit-egenskap får du i genomsnitt 45 dagar räntefri och avgiftsfri betalningstid på dina inköp. På förfallodagen kan du avgöra om du vill utnyttja kreditegenskapen med ränta som kortet har, det vill säga betala räkningen i mindre delar.

Kombikortet har både Credit- och Debit-egenskap. Du kan alltså när du köper besluta vilken egenskap du vill betala med.

Vad är kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning innebär att du betalar inköp på mindre än 25 euro utan pinkod eller underskrift. Praktiskt, inte sant? Alla våra kort med egenskapen Debit har egenskapen kontaktlös betalning, och den debiteras alltid på kortets Debit-sida, alltså direkt från bankkontot. Kontakta din POP Bank om du inte vill ha egenskapen kontaktlös betalning på kortet. Vi har också korten Visa Credit och Visa Electron utan egenskapen kontaktlös betalning i vårt sortiment.

Hur är det med Kontantuttag?

Du kan ta ut pengar med ditt kort i automater som hör till Visa-nätet såväl i Finland som utomlands. Med hjälp av Visas tjänst ATM Locator kan du ta reda på var det finns automater nära dig.

Närmaste Visa ATM: http://www.visa.com/atmlocator

Några ord om betalning utomlands

Du betalar i regel på samma sätt med kortet som utomlands. Det är bra att veta att det är tryggt och förmånligt att betala med kortet. Om du har ett kombikort kanske det inte går att välja vilken egenskap du vill betala med i varje betalterminal. Då debiteras händelsen ofta på Credit-sidan.

Utomlands konverteras inköp som du gör i en annan valuta än euro till euro via grossistkursen för valutan Visa International. Till händelsen läggs ett valutatillägg enligt villkoren för korten. Du kan lätt konvertera de inköp du gör i en annan valuta än euro till euro med hjälp av Visas valutaräknare på engelska.

Här hittar du räknaren: http://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates

Utomlands använder en del av betalterminalerna tjänsten ”Dynamic Currency Conversion”. Där frågas det om du vill använda den lokala valutan eller hemvalutan för den som äger kortet. För att undvika oväntade kostnader är det bäst att alltid välja den lokala valutan.

Visa-girering

Du kan föra över pengar från ditt kortkonto direkt till ditt bankkonto i nätbanken i din POP Bank. Händelsen syns liksom normala inköp på din Visa-räkning, och arvode för överföringen debiteras enligt prislistan.

Visa-faktura

När du väljer Credit vid en betalning använder du kreditegenskapen och får i genomsnitt en räntefri och avgiftsfri betalningstid på 45 dagar. Vi sänder Visa-fakturan till dig en gång per månad antingen på papper eller som e-faktura enligt ditt önskemål. Förfallodagen för Visa-fakturan kan vara antingen mitt i månaden eller månadens sista dag.

På Visa-fakturan ser du alla dina uppköp på Credit-sidan under föregående faktureringsperiod tydligt specificerade. På fakturan visas hela skuldsaldot samt den summa som enligt ditt val minst ska amorteras i procent. Du kan om du vill betala hela skuldsaldot, minimiamorteringsprocenten eller en summa mitt emellan. Om du har valt e-faktura och alternativet där e-fakturan debiteras ditt konto automatiskt är summan som debiteras den minimiamorteringsprocent som du valt.

Visste du att kreditegenskapen är en flexibel reservkassa som du alltid har med dig? Du kan nämligen utnyttja kortets kreditegenskap med ränta om du inte vill betala hela skuldsaldot. På följande Visa-faktura debiteras du krediträntan samt kontoskötselavgift enligt prislistan.

Säkerhetsföreskrifter

Det är viktigt att du behandlar kortet som ett värdeföremål och tar väl vara på det. När du betalar med kortet är det bäst att alltid skydda pinkoden genom att täcka för tangenterna med andra handen. Om du märker något misstänkt i automaten eller i dess funktion, avbryt händelsen och meddela alltid genast dina observationer till kontaktuppgifterna på automaten.

Vi använder sms för att förhindra missbruk av korten. Du kan få ett sms som gäller bekräftelse av att en inköpshändelse är korrekt, eller att kortet spärras för förebyggande av missbruk. Vi förmedlar aldrig uppgifter om ditt betalkort i sms:en och frågar aldrig om uppgifter om ditt kort i dem. Svaret sker alltid via sms som innehåller endast en bokstav. Du ser väl till att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. När vi tar kontakt använder vi de mobilnummer som finns i vårt kundregister.