POP Visa Gold-kortet har reseförsäkring

Pop Visa Gold-kortet är försett med reseförsäkring från vår samarbetspart LokalTapiola.

Reseförsäkringen kräver inte att du betalar resan med kortet. Reseförsäkringen ersätter såväl skador som drabbar dig själv som skador på ditt bagage om du råkar ut för en olycka eller en skada på resan. Försäkringen gäller i hela världen på semesterresor som varar högst 3 månader (inte på arbetsresor). 

  • Reseförsäkringen gäller en innehavare av Visa Gold-kortet som är under 70 år, både innehavaren av huvudkortet och parallellkort, samt deras familjemedlemmar under 16 år som är med på resan. Reseförsäkringen gäller när du reser över 50 km från ditt hem eller din arbetsplats.
  • Försäkringen består av fyra helheter: försäkring för resenär, resgods, reseansvar och reserättsskydd. 
  • Från och med 1.1.2016 används inte längre reseförsäkringskort. Nu bevisar du att du har en reseförsäkring med ett reseförsäkringsintyg. 
  • Spara LokalTapiolas larmtjänstnummer i minnet i din telefon: (24/7 i Finland) 0800 04531 (utomlands +358 8000 4531). På numret får du hjälp i akuta fall, i ärenden som gäller betalningsförbindelse, vid förfrågningar om vårdinrättningar och i övriga problemsituationer.

Reseförsäkringsintyg svenska-engelska