Frigöra en låst användarkod

Som första bankgrupp i Finland ger POP Banken sina kunder möjligheten att frigöra en låst användarkod i nätbanken på egen hand, oberoende av bankens öppettider. 

Hur tar jag tjänsten i bruk?

Registrera ditt mobiltelefonnummer i nätbanken. Då får du tillgång till två tjänster som ökar användbarheten och säkerheten: att frigöra en låst användarkod och tilläggsbekräftelse av betalningar.

Frigör användarkoden så här

Du kan frigöra användarkoden på egen hand om den har låst sig för att fel lösenord har angetts. Du frigör användarkoden genom att ge din personbeteckning, din nätbankskod, sifferkoden på nyckeltalskortet och tilläggsbekräftelsekoden som sänts till den mobiltelefon som du har registrerat i tilläggstjänsten.

Bekanta dig med anvisningen

Tilläggsbekräftelse av betalningar

Tilläggsbekräftelsen av betalningar ger ökad säkerhet i nätbanken när du betalar till en ny mottagare. Genom att ta tilläggstjänsterna i bruk får du alltid ett säkerhetstal som sms till din mobil när du betalar en räkning till ett konto som du inte tidigare har betalat till. Sms:et är avgiftsfritt för dig.


Du får mer information om tjänsten i din POP Bank.