Kännedom och identifiering av kunden – varför frågar banken?   

Varför frågar vi?

 

Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. I praktiken innebär det att bankerna systematiskt ska samla in och registrera uppgifter om sina kunder och kontrollera kundens identitet.  Att ha kännedom om kunden och frågorna i samband med det grundar sig på lagstiftning som gäller bankerna såsom kreditinstitutlagen, lagstiftning om upplysningar i fråga om skatteärenden samt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.  

Genom att samla in och mer noggrant följa upp uppgifter strävar man efter att förhindra eventuellt missbruk av banktjänster och garantera servicens säkerhet. 

Kontroll av identitet 

Vi måste i alla situationer identifiera våra kunder. Identifieringen säkerställs i allmänhet genom kontroll av identiteten med hjälp av identitetshandlingar som vi godkänner. 

Vad frågar vi?

Förutom kontroll av identiteten hör det till kännedom om kunden att banken har de uppgifter som lagen kräver bl.a. om din verksamhet, din ekonomiska situation, ursprunget till dina tillgångar och i vilket land du blir beskattad. Vi frågar också om belopp på utgående och inkommande betalningar och deras användningsändamål samt om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP, Politically Exposed Person på engelska), en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. 

Vi ställer frågor till dig både när kundrelationen börjar och under den. Vi uppdaterar informationen regelbundet i alla kundkontakter. Du kan också själv uppdatera dina uppgifter i nätbanken. Om du tycker att det är svårt att svara på frågorna kan du kontakta oss. 


Konfidentiell behandling av uppgifter

Vi behandlar alla uppgift du ger konfidentiellt i enlighet med bestämmelserna om banksekretess och föreskrifterna i personuppgiftslagen. 

Information på annat håll

Finansinspektionens ställningstagande ”Uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden”
Finansinspektionen – Kundidentifiering och kundkännedom  
Finansbranschens Centralförbund har publicerat broschyren Kundkontroll - varför frågan banken frågar? (PDF) på sin webbplats.