Säker användning av nätbanken

Den personliga användarkoden, det fasta lösenordet samt det 6-siffriga säkerhetstalet säkrar användningen av nätbanken. Du kan också själv förbättra säkerheten när du handlar på webben genom att se till att webbläsaren är uppdaterad samt att brandmurens skydd och datorns antivirusprogram är aktuella.

Vi påminner om att inte ens informationssäkerhet på god nivå garanterar full säkerhet om du lämnar ut dina personuppgifter via oskyddad e-post eller öppnar bifogade filer utan att känna till innehållet eller avsändaren. Genom att vara omsorgsfull och alert säkerställer du att det är tryggt för dig att handla på nätet.

Brandmuren skyddar din dator och hindrar utomstående från att t. ex. installera skadeprogram eller spionprogram på datorn via webben. Du skyddar dig mot skadeprogram genom ett antivirusprogram. Programmet kontrollerar filerna i datorn och söker virus och andra skadeprogram. Ha alltid ett uppdaterat antivirusprogram.

Nätbankens säkerhet grundar sig bl. a. på följande:

  • Kunderna identifieras i tjänsten med den fasta användarkoden, det fasta lösenordet och det 6-siffriga säkerhetstalet på nyckelkodskortet.
  • Varje betalningsuppdrag och varje nätfaktura från kunden samt ändringar i dem bekräftas genom att kunden anger det 6-siffriga säkerhetstal på nyckelkodskortet som begärs. Talet byts slumpmässigt. Genom att ange säkerhetstalet bekräftar kunden uppdraget. Samtidigt hindras utomstående t.ex. från att fortsätta i en oavslutad session.
  • All datakommunikation som tjänsten använder krypteras med säker SSL-krypteringsteknik vilket skyddar meddelandena mellan parterna från att bli lästa eller ändrade av utomstående.
  • Tjänsten stängs automatiskt efter 15 minuter om den inte används.  Förbindelsen avbryts för att kontakter som lämnats öppna inte ska kunna utnyttjas.

Råd för säkert bruk av nätbanken

  • Lämna aldrig ut dina nätbankskoder eller andra personliga uppgifter på en webbplats som du gått till via en länk i e-posten.
  • Öppna aldrig suspekta bilagor i e-posten och ladda inte ner program från internet om du inte är säker på att de är trygga.Om du inte förstår vad ett program frågar efter är det är oftast bäst att svara nej.
  • Förvara nätbankskoden och nyckelkodskortet omsorgsfullt och åtskilda från varandra. Lämna aldrig ut dem till en annan person.
  • Skydda din dator mot skadeprogram, som hackare använder, genom att ha uppdaterade antivirus- och brandmursprogram.
  • Kom ihåg att varken POP Banken eller någon av bankens serviceproducenter frågar efter nätbankskoder eller lösenord till dem per e-post eller telefon!

Råd i problemsituationer

Om du misstänker att ditt nyckelkodskort har försvunnit eller att du råkat ut för bedrägeri ska du omedelbart kontakta spärrtjänsten för nätbankskoder (tfn 020 333) eller din bank.

Meddela banken om suspekta förfrågningar.

Information om säkerhet

Råd för underhållet av din dators säkerhet får du bland annat här: Informationssäkerhetsguide

Mer information om nätbankernas säkerhet hittar du på adressen http://www.pankkiturvallisuus.fi/ (Finansbranchens Centralförbunds temasidor på finska).

Microsoft har slutat stödja Windows XP 8.4.2014

Microsoft har slutat stödja Windows XP 8.4.2014. Att stödet upphört innebär att Microsoft meddelat att de inte längre uppdaterar operativsystemet XP eller dess informationssäkerhet. Uppdateringarna har skyddat datorn mot virus, spionprogram och skadeprogram. Vi rekommenderar att du inte längre använder POP Bankens nättjänster på en dator som har operativsystemet Windows XP.

Vi ber dig se till att informationssäkerheten är tryggad i utrustningen, datakommunikationen, programmen samt systemen där du använder POP Bankens nättjänster. Vi ber dig även se till att utrustningens webbläsare, informationssäkerhet och säkerhetsfunktioner är uppdaterade så att du kan handla säkert och smidigt på webben.

Mer information finns på Kommunikationsverkets webbplats (välj POP Pankki - På svenska) https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/windowsxp-tuenloppuminenaiheuttaatietoturvariskejayksityishenkiloillejaorganisaatioille.html