Trygga återbetalningen av lånet

Vi förstår att planerna kan ändras i livet. POP Bankens Engångsbetald låneförsäkring hjälper dig med amorteringen av lånet om dina inkomster minskar tillfälligt till exempel på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

Med hjälp av Låneförsäkringen bibehåller du den ekonomiska balansen för dig och din familj också under svåra tider.

Välkommen till din bank för att prata

Vad ingår i Omfattande Låneförsäkring?

Skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvård, dödsfall och bestående men på grund av olycksfall.

Vad ingår i Begränsad Låneförsäkring?

Skydd vid dödsfall och bestående men på grund av olycksfall. Du kan teckna Låneförsäkringen antingen enbart för dig själv eller tillsammans med din make eller maka eller en annan låntagare. I det senare fallet är makans eller makens eller den andra låntagarens skydd alltid begränsat och täcker dödsfall och bestående men vid olycksfall.

POP Bankerna förmedlar låneförsäkringar både från AXA och Aktia Livförsäkring Ab. De skiljer sig från varandra i fråga om vad de täcker. Låneförsäkringen beviljas antingen av försäkringsbolaget AXA eller Aktia Livförsäkring Ab. POP Banken är ombud för båda bolagen. 

Du får snabba och rejäla beslut om lån och smidighet som lämpar sig för dig i alla situationer i livet.

Du kan få låneförsäkringen till exempel för bostadslånet eller för vilket annat lån som helst.

Du kan foga låneförsäkringen till ett skuldebrev som har en lånetid på högst 25 år och trygga kapitalet på ditt lån ända upp till 200 000 € för 25 år. Återbetalningen sköts i månadsrater på högst 1 350 €.

Skaffa låneförsäkring