SKYDDA DET VIKTIGASTE I REDAN I DAG 

Livet är nu. Men du kan bereda dig för morgondagen och minimera bekymren om du oväntat skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

I vardagens brådska tänker vi sällan på att vi kan bli allvarligt sjuka, men till exempel var tredje finländare insjuknar under sitt liv i cancer. En allvarlig sjukdom kommer alltid oväntat och då är det viktigt att du snabbt få den bästa möjliga vården så att du får koncentrera dig på att bli frisk.  Man måste kunna prata om allt. Vi berättar gärna mer.

Teckna Försäkring vid allvarlig sjukdom

Egendom har många mycket, men skydd och säkerhet kan man ta alltid mera. Skaffa skydd för dina viktigaste i livets olika stormar via knappen nedan.

Skafa Alvarlig sjukdoms försäkring som gåva

 

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom beviljas av försäkringsbolaget Financial Assurance Company Limited, filialen i Finland (FO-nummer 1915572-3). AXA, PL 67 (Tavastvägen 15), 00501 Helsingfors.

Du kan teckna försäkringen om du

  • är 18 - 59 år,
  • har hemkommun i Finland enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
  • och är frisk 

Fråga mer i din bank