Skydda det viktigaste i livet

Livet är nu. Men du kan bereda dig för morgondagen och minimera bekymren om du oväntat skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

Var tredje finländare insjuknar under livet i cancer.  Därför är det viktigt att snabbt få den bästa möjliga vården så att man kan koncentrera sig på att bli frisk. POP Försäkring vid allvarlig sjukdom hjälper till att hålla ekonomin i balans under sjukdomen och underlättar om den för med sig oväntade kostnader. Man måste kunna prata om allt. Vi berättar gärna mer.

Teckna Försäkring vid allvarlig sjukdom

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom beviljas av försäkringsbolaget Financial Assurance Company Limited, filialen i Finland (FO-nummer 1915572-3). AXA, PL 67 (Tavastvägen 19), 00501 Helsingfors.

Du kan teckna försäkringen om du

  • är 18 - 59 år,
  • har hemkommun i Finland enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
  • och är frisk 

Fråga mer i din bank