POP Grundskydd

Skyddet gäller 24 timmar i dygnet under arbete och fritid i hela världen.

Du kan fritt välja ett försäkringsskydd som passar just dig. Månadsersättningen kan vara upp till 1 000 € och engångsersättningen upp till 100 000 €. Du får använda ersättningen på det sätt du vill. Ersättningen påverkar på inget sätt övriga eventuella försäkrings- eller lagstadgade ersättningar. Andra har inte en sådan försäkring.

POP Grundskydd kan tecknas av alla mellan 18–59 år som enligt befolkningsregistret har hemkommun i Finland.

POP grundskydd täcker

  • arbetsoförmåga på grund av olycksfall,
  • bestående men på grund av olycksfall och
  • dödsfall på grund av olycksfall.

Teckna POP Grundskydd

Försäkringen POP Grundskydd beviljas av försäkringsbolaget Financial Insurance Company Limited och Financial Assurance Company Limited, filial i Finland (FO-nummer 1915572-3). AXA, PB 67 (Tavastvägen 19), 00501 Helsingfors.

Alternativ för ersättning

Som belopp för månatlig ersättning vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall kan du välja 300–1 000 euro. Som belopp för engångsersättning vid bestående men eller dödsfall på grund av olycksfall kan du välja 30 000–100 000 euro.

Fråga mer på ditt kontor