BSP-lån

BSP-lån får du genom att spara 10 % av priset för en bostad som ska köpas eller byggas. Spara på ett BSP-konto under minst två år – resten lånar du av oss.

BSP-lånet är avsett för dig som vill ha ditt första hem. BostadsSparPremiesystemet är avsett för personer mellan 15 och 39 år som köper sin första bostad. Om du öppnar ett BSP-konto tillsammans med din make/maka räcker det att en av er uppfyller ålderskravet.

Fråga mer om BSP-lånet

Ett lån som anpassas för dig

BSP-avtalet anpassas speciellt för dig så att antalet insättningar, insättningsbeloppen och det lånebelopp som behövs med tiden passar dig. Lånetiden är högst 25 år.

Ett lån som anpassas för dig

BSP-avtalet anpassas speciellt för dig så att antalet insättningar, insättningsbeloppen och det lånebelopp som behövs med tiden passar dig. Lånetiden är högst 25 år.

Den bästa skattefria räntan och statens räntestöd

Förutom den normala depositionsräntan betalas dessutom en tilläggsränta på 2–4 procent på ditt sparkonto. Tilläggsräntan betalas ut när bostadsköpet är slutfört eller när egnahemshuset är färdigt. Statens räntestöd underlättar återbetalningen av ditt bolån under de första tio åren. 

Bostaden du skaffar är en lämplig säkerhet för lånet

Du har även möjlighet att få statsborgen för en del av BSP-lånet. Då är det enklare att ordna med den säkerhet som eventuellt saknas. Du kan få statsborgen för BSP-lån och ett eventuellt tilläggslån upp till 50 000 euro.

Regelbundet sparande

Varje kvartal sätter du in minst 150 och högst 3 000 euro på BSP-kontot. Det ska vara minst åtta insättningar under spartiden. Vid behov kan du komma överens om ändringar i avtalet.