POP Garanti

Vi strävar efter att ha en lösning på varje ekonomiska problem. POP Garanti har tagits fram för dig som inte har så mycket besparingar men som väldigt gärna vill skaffa en egen bostad.

Med hjälp av POP Garanti får du finansieringen av ditt hem ordnad, och din självfinansieringsandel kan vara så liten som 5 procent (första bostad). Du kan ansöka om POP Garanti även för ett objekt som du vill köpa på en annan ort. 

Ägarbostaden säkerhet för lånet

POP Garanti kan uppgå till högst 25 % av bostadens köpesumma.

Din bostad som säkerhet

I allmänhet kan cirka 70 % av bostadens värde användas som säkerhet för lånet. 

POP Garanti beviljas av Försäkringsaktiebolaget Garantia. Adress:Försäkringsaktiebolaget Garantia, PB 600, 00101 Helsingfors.

Platsen har betydelse

Om du har skött dina penningaffärer väl och om bostaden finns på en ort som är upptagen på listan (du får listan i närmaste bank) kan POP Garanti höja bostadens värde som säkerhet från fall till fall upp till 85 % (95 % om det är din första bostad).

Ansök om POP Garanti