POP Studielån

När du har fått beslut om studiestöd eller om statsgaranti från FPA kan du ansöka om studielån i nätbanken på fliken lån. Du kan också komma till närmaste kontor och avtala om lånet.

Fråga mer om POP Studielån

Finansiera studier på heltid

Du kan lyfta studielånet när du har ett fått positivt beslut om studiestöd från FPA. Återbetalningen av lånet inleds när du är klar med studierna.

Ansök om studielån så här

Om du studerar på andra stadiet, ansök om lånegaranti hos FPA samtidigt som du ansöker om studiepenning och bostadstillägg. Högskolestuderande som får studiepenning beviljas statsgaranti för studielånet utan särskild ansökan.

Sök statsgaranti för studielånet

Du kan ansöka via FPA:s ärendetjänst på nätet eller skriva ut pappersblanketten och lämna den till FPA:s kontor eller till läroanstalten.

Du behöver inte lyfta lånet. Du kan också lyfta ett lån som är lägre än maximibeloppet. Statsgarantin gäller för 30 år.