Placering som är rätt för dig

Vill du placera tryggt eller ta djärva risker? Spara regelbundet eller investera en gång? Ha tillgång till pengarna snabbt eller placera på lång sikt? POP Fonderna är lika mångsidiga som våra kunders behov.

Visa marknadsinformation

POP-fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Fondernas historiska avkastning inte är någon garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Placeringsfonderna hör inte till Placerarnas ersättningsfond eller depositionsskyddet.

POP Fonder

POP Europa är en aktiefond som placerar i Europa.  

 • Fonden passar dig som:  
  vill investera i en fond som placerar främst i europeiska aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtmöjligheter såväl på hemmamarknaden som internationellt
 • vill investera i en fond som placerar främst i europeiska aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtmöjligheter såväl på hemmamarknaden som internationellt

 • vill få diversifiering även via valutor

 • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig

 • vill investera på långsikt

POP Ränteportfölj är en specialplaceringsfond som placerar i långräntefonder, i regel i Rahastoyhtiös fonder samt i andelar i inhemska och utländska förvaltningsföretag och fondföretag.  

POP Global

POP Global är en aktiefond som placerar globalt. 

Fonden passar dig som:

 • vill investera i globalt i aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden
 • vill få diversifiering även via valutor
 • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
 • vill investera på lång sikt

POP Optimal

POP Optimal är en blandfond som placerar i ränteinstrument och aktier.

Fonden passar dig som:

 • vill investera i en fond som placerar på både aktie- och räntemarknaderna och på sätt dra nytta av en bredare diversifiering
 • vill få diversifiering även via valutor
 • har en medellång till lång placeringshorisont

POP Nordic

POP Nordic är en aktiefond som investerar i de nordiska länderna.

Fonden passar dig som:

 • vill investera i en fond som placerar i nordiska aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtpotential på området
 • vill få diversifiering även via valutor
 • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
 • vill investera på lång sikt

POP Finland

POP Finland är en aktiefond som investerar i Finland.

Fonden passar dig som:

 • vill investera i högklassiga finska aktier och på så sätt dra nytta av deras tillväxtmöjligheter
 • vill ha en investering utan valutarisk
 • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
 • vill investera på lång sikt

POP Stabil

POP Stabil är en blandfond som placerar i ränteinstrument och aktier med betoning på ränteplaceringar.

Fonden passar dig som:

 • vill investera i en räntebetonad fond som även placerar en del i aktier, och på sätt dra nytta av en bredare diversifiering
 • har en medellång placeringshorisont

Glad dig över ditt beslut, ju snabbare du fatter det

Börja spara nu

Bekanta dig också med våra övriga tjänster