POP Portfölj – försäkringsspara aktivt utan bekymmer

Slipp bekymmer och låt proffsen besluta om placerandet för din räkning. I POP Portfölj tecknar du en sparförsäkring och samtidigt avtalar du om aktivt försäkringssparande.

Vi erbjuder dig portföljer på fem olika risknivåer. Välj det alternativ som bäst motsvarar din vilja att ta risker. Du kan komma med redan med 5 000 euro om du utöver engångsplaceringen även regelbundet sparar minst 100 euro/månad.  

Räntor
Aktier
Alternativa placeringar
PORTFÖLJ 1
salkku1
PORTFÖLJ 2
salkku2
PORTFÖLJ 3
salkku3
PORTFÖLJ 4
salkku4
PORTFÖLJ 5
salkku5

Bättre avkastning i ett föränderligt marknadsläge

Portföljernas placeringar sker via fonder. Fondernas placerar i aktier, ränteinstrument samt alternativa placeringar vilkas inbördes vikt varierar. En expert på Aktia Kapitalförvaltning följer aktivt placeringsmarknaden och vid behov ändras fondfördelningen i portföljen. Avkastningen söks med vikter enligt marknadsläget. Du får mer information om varje POP Portfölj i månadsrapporterna via länkarna nedan.

 

Lätt och med skatteförmåner


Genom att placera i en POP Portfölj drar du även nytta av fördelarna med försäkringssparandet. Försäkringen är som ett skydd kring dina placeringar. När din portfölj ändras behöver du inte meddela skattemyndigheten om ändringarna i fonden. Du betalar skatt på kapitalinkomst först när du har tagit ut hela kapitalet som du placerat och börjar ta ut avkastningen. Aktia Livförsäkring Ab innehåller skatt på kapitalinkomsten på avkastningen i din portfölj först när du tar ut den eventuella vinsten på din placering.

Vid dödsfall betalas dödsfallsersättningen ut till de förmånstagare du väljer själv. Fr.o.m. 2018 kommer alla livförsäkringsersättningar till nära anhöriga i sin helhet att arvsbeskattas.

Värdet på placeringsobjekten i POP Portfölj kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab kan inte garantera placeringsverksamhetens resultat. Kapitalet som betalats för försäkringen är inte heller skyddat. Sparförsäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab (FO-nummer 0937006-7) och POP Bankerna är ombud för bolaget.

Tjänsten POP Portfölj finns inte i alla POP Banker.