Ett sätt att spara, många möjligheter

Sparförsäkringen är ett sätt att spara på lång sikt som är flexibelt och skattetekniskt sett fördelaktigt.

Dina besparingar placeras i de placeringsfonder du väljer. Det finns flera olika alternativ, från aktiefonder till räntefonder. Du kan fritt välja fonder enligt situationen och dina behov. Försäkringens avkastning beror på värdeutvecklingen i de fonder du väljer.  

Uttag utan skattepåföljder

Om du vill kan du ta ut pengar på din försäkring redan när du sparar. Du betalar inte skatt på uttag från kapitalet. Om du tar ut hela försäkringen, eller tar ut av den avkastning som samlats, innehålls skatt på kapitalinkomst på avkastningen (för närvarande 30 %).


Fråga mer i din POP Bank

Sparförsäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. FO-nummer 0937006-7, handelsregisternummer 562.616. POP Bankerna fungerar som ombud för Aktia Livförsäkring Ab.

Ta kontakt