Hoppa till innehåll
Kolikot

POP Låneförsäkring

Låneförsäkring hjälper dig när livet kommer med överraskningar och planerna förändras. POP Bankens låneförsäkring med engångspremie hjälper dig med amorteringen av lånet om dina inkomster minskar tillfälligt till exempel på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. Med hjälp av låneförsäkringen bibehåller du den ekonomiska balansen för dig och din familj också i svåra tider.

När är låneförsäkring ett bra alternativ?

 • Du får lånebeslutet snabbt och i och med det lämplig flexibilitet i alla livssituationer.
 • Låneförsäkring kan beviljas för alla slags lån, till exempel bostadslån.
 • Du kan ansluta låneförsäkringen till ett skuldebrev, vars lånetid är högst 25 år, och du kan försäkra lånekapitalet upp till 200 000 euro för 25 år.
 • Återbetalningen sker i månadsrater som är högst 1 350 euro.

Omfattande eller Begränsad Låneförsäkring?

Vad ingår i Omfattande Låneförsäkring?

Skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvård, dödsfall och bestående men på grund av olycksfall.

Vad ingår i Begränsad Låneförsäkring?

Skydd vid dödsfall och bestående men på grund av olycksfall. Du kan teckna Låneförsäkringen antingen enbart för dig själv eller tillsammans med din make eller maka eller en annan låntagare. I det senare fallet är makans eller makens eller den andra låntagarens skydd alltid begränsat och täcker dödsfall och bestående men vid olycksfall..

POP Engångsbetald Låneförsäkring beviljas av AXA.

Sökande av ersättning

 • När det gäller arbetslöshet, sjukledighet och sjukhusvård kan du också fylla i ersättningsansökan i den elektroniska ersättningstjänsten. Du kan kommunicera på svenska eller finska i tjänsten.

 • Ersättning för dödsfall och bestående men vid olycksfall söks fortfarande på pappersblanketter.

 • Du får också hjälp och ytterligare information av AXAs ersättningstjänst på telefonnumret 010 802 844. Tjänstens öppettider är mån–tors kl. 9.00–17.00 och fre kl. 10.00–17.00.

  Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %.

   

Mer information

POP Bankens kredit är trygg. Som en bank nära människan har vi förståelse för förändringar i livets olika faser och att de för med sig nya behov och nya mål. När du besöker POP Banken kan vi tillsammans kartlägga ditt lånebehov och din ekonomiska situation. Vi erbjuder snabba och rejäla beslut om lån och fexibilitet vid överraskande situationer.

Broschyr av POP Låneförsäkring med engångspremie

Försäkringsvillkor för POP Låneförsäkring med engångspremie

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt