Hoppa till innehåll
POP Garanti

POP Garanti

Vi strävar efter att ha en lösning på varje ekonomiska problem. POP Garanti har tagits fram för dig som inte har så mycket besparingar men som väldigt gärna vill skaffa en egen bostad.

Med hjälp av POP Garanti får du finansieringen av ditt hem ordnad, och din självfinansieringsandel kan vara så liten som 5 procent (första bostad). Du kan ansöka om POP Garanti även för ett objekt som du vill köpa på en annan ort.

Ägarbostaden säkerhet för lånet

POP Garanti kan uppgå till högst 25 % av bostadens köpesumma.

Din bostad som säkerhet. I allmänhet kan cirka 70 % av bostadens värde användas som säkerhet för lånet.

POP Garanti beviljas av Försäkringsaktiebolaget Garantia. Adress: Försäkringsaktiebolaget Garantia, PB 600, 00101 Helsingfors.

Hur fungerar POP Garanti?

Kontakta POP Banken per telefon eller via chatten eller boka tid för POP Webbmöte.

För POP Garanti betalar du en engångsavgift, vars storlek beror på beloppet av lånegarantin och det finansierade objektets läge.

POP Garanti beviljas av Försäkringsbolaget Garantia.

POP Takas

Exempel

Om det skuldfria priset på ett objekt är 150 000 euro, är dess säkerhetsvärde 70 % av summan, dvs. 105 000 euro.

Om du behöver 127 500 euro lån för bostadsköp, kan du ansöka om POP Garanti för 22 500 euro.

Du betalar en engångsavgift för garantin som fastställs utifrån garantibeloppet och objektets läge.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt