Hoppa till innehåll
Mynt

Hur ska jag börja fondspara?

Det behöver inte vara svårt att investera och spara. Du kan börja med en liten månadssumma eller investera en större pott på en gång – du bestämmer sättet och summan själv. Om du redan är kund i POP Banken kan du börja spara i nätbanken.

Det är alltså lätt att börja fondspara.  Utöver nätbanken kan du göra teckningar också på kontoret. Oberoende av sätt är det viktigaste att börja och att tänka långsiktigt.

Risken att förlora kapital ingår alltid i allt investerande. Fonderna erbjuder som tur är ett lätt sätt att diversifiera placeringar och på så sätt minska risken att förlora kapital.  Det är inte värt att vara så rädd för kursfluktuationer heller. Genom att spara regelbundet jämnar du nämligen ut kurssvängningarna på marknaden. När kurserna sjunker får du också teckna fondandelar billigare, och får på så sätt fler andelar för ditt månadssparande. När kurserna på motsvarande sätt stiger, stiger också värdet på dina fondandelar. Om du till exempel tecknar fondandelar när värdet på dem är 100 euro och säljer dem när värdet är 120 euro blir avkastningen 20 procent. Kapitalskatt ska betalas på fondens försäljningsvinst.

Spara enligt dina mål

När man sparar är det viktigt att ha mål.  Målet bestämmer spartiden och den avkastning du förväntar dig av sparandet.  Hur länge du investerar, storleken, den avkastning du förväntar dig och hurdana risker du är beredd att ta bestämmer vilka placeringsprodukter som passar just dig

När du planerar att spara lönar det sig att redan i förväg fundera på följande frågor:

  • vad har du för mål med sparandet?
  • hur lång tid är du beredd att spara?
  • hur stor avkastning strävar du efter?
  • hurdana risker är du beredd att ta?

Ju större förväntad avkastning, desto större är risken att förlora kapital.

Observera innan du börjar fondspara

På POP Banken tänker vi på varje kunds ekonomi som en helhet. Drömmar och vardag kan kombineras på ett sätt som passar livssituationen när du observerar följande: 

  • Hur mycket är du beredd att investera i månaden? Summan kan också vara måttlig. Det viktigaste är egentligen att tänka långsiktigt.
  • Hur länge är du beredd att vänta på avkastning? Den som investerar jagar inte snabbvinster. Avkastningen kan öka väldigt långsamt med tiden. 
  • Hur stora risker är du beredd att acceptera? När man investerar finns alltid risken att förlora tillgångar. Det är viktigt att du försäkrar dig om din risktolerans och investerar endast så mycket som är tryggt.
  • Hurdana mål för avkastningen har du för dina besparingar? Större mål innebär ofta större risker. Liten risk och lång spartid kan ändå innebära en skälig avkastning. Du kan ställa upp mål till exempel för hela spartiden.

Tips och anvisningar

Tillgångarna i en investeringsfond är placerade i olika finansiella instrument, till exempel i aktier och masskuldebrevslån. Ett förvaltningsföretag samlar tillgångar av investerare som det placerar i flera olika placeringsobjekt. Tillsammans utgör dessa placerade tillgångar en investeringsfond.

Läs mer

 

Många gömmer sina besparingar på ett konto eller stoppar dem i madrassen för sämre tider. I stället för att lagra dina cent lönar det sig att få dem att växa. Genom att regelbundet spara i fonder tjänar du under åren in en saftig pott som du kan förverkliga dina drömmar med.

Läs mer

Uppgifter på webbplatsen är inte avsedda som investeringsrådgivning och ska inte anses vara individuella råd till att köpa eller sälja finansiella instrument. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och placerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin. Om du vill diskutera fondsparande, kontakta din POP Bank.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt