Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Arvonnan järjestää POP Pankkiliitto osk.

Arvonta-aika

Arvonta on voimassa 21.4.–10.6.2017 ja arvonnassa ovat mukana kaikki tänä aikana vastanneet. Palkinnon arvonta suoritetaan 13.6.2017. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Palkinnot

Palkintona arvotaan 800 euron arvoinen SuperLahjakortti.

Osallistuminen

Arvontaan osallistutaan jakamalla kuva Instagramissa @poppankki #TartuUnelmiin. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

Jakamalla kuvan käyttäjä hyväksyy kuvan mahdollisen julkaisun POP Pankin verkkosivuilla. Kuvaa voidaan myös käyttää POP Pankin Instagram-mainonnassa.

Arvonta toteutetaan Instagram-kuvien pohjalta ja voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagramissa. Mikäli voittaja ei reagoi voittoilmoitukseen kahden (2) viikon kuluessa viestin saapumisesta, arvotaan palkinto uudelleen. Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy samalla tällä sivulla asetetut ehdot sekä sitoutuu noudattamaan järjestäjän päätöksiä. 

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneongelmien vuoksi mahdollisesti rekisteröimättä jääneistä vastauksista.

Henkilötietojen käyttö markkinoinnissa

POP Pankit voivat käyttää henkilötietoja markkinoinnissaan.

Väärinkäytökset

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

POP Pankkiliitto osk

Puhelin: 09-6811 700

Y-tunnus: 1090961-3

Yhteyshenkilöt

Johanna Sippola

Puhelin: 045 111 3884              

Sähköposti: johanna.sippola@poppankki.fi

Rekisterin nimi

Vain elämää Instagram-kisa  21.4-10.6.2017

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään arvontaan osallistuvien osallistujien yksilöimiseen ja voittajien tavoittamiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja sähköposti (mahdolliset muut tiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti osallistujalta itseltään sähköisen lomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin kerättävät tiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.