Luottamusverkosto

POP Pankki toimii vahvan sähköisen tunnistamisen Luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajan roolissa. Tarjoamme tunnistuspalvelua Luottamusverkostossa tunnistuksen välityspalveluille.

Luottamusverkoston toimintamallin mukaisesti tunnistusvälineen tarjoajalla on velvoite antaa tunnistusväline välitettäväksi kaikille rekisteröidyille tunnistusvälityspalveluille laissa säädetyllä hinnalla.

Tunnistusvälineen tarjoja mahdollistaa käytännössä sen, että sähköisen asiointipalvelun tarjoaja, kuten verkkokauppias, voi tunnistaa asiakkaansa vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä. Lisätietoa Luottamusverkostosta >>