POP Pankki mukana luottamusverkostossa

Luottamusverkosto on sähköinen tunnistautumisjärjestelmä, joka on korvannut yleisesti käytössä olleen TUPAS-järjestelmän.

Kansallinen luottamusverkosto koostuu tunnistuspalvelun tarjoajina toimivista vahvojen tunnistusvälineiden liikkeellelaskijoista ja tunnistuksen välityspalvelun tarjoajina toimivista osapuolista. POP Pankki toimii Luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajan roolissa.

Luottamusverkoston toiminta-ajatuksena on, että yritykset saavat käyttöönsä yhdellä sopimuksella ja teknisellä toteutuksella kaikki vahvan tunnistamisen liikkeellelaskijoiden eli käytännössä pankkien ja teleoperaattoreiden tunnisteet. 

Luottamusverkosto yrittäjän näkökulmasta

Tunnistusvälineen tarjoja mahdollistaa käytännössä sen, että sähköisen asiointipalvelun tarjoaja, kuten verkkokauppias, voi tunnistaa asiakkaansa vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä. Luottamusverkoston toimintamallin mukaisesti tunnistusvälineen tarjoajalla on velvoite antaa tunnistusväline välitettäväksi kaikille rekisteröidyille tunnistusvälityspalveluille laissa säädetyllä hinnalla.

Yritys tekee sopimuksen yhden tunnistuksen välityspalvelun tarjoajan kanssa rakentaen järjestelmäänsä rajapintakutsun palvelun tarjoajan ohjeiden mukaisesti.

POP Pankin henkilöasiakkaat voivat edelleen tunnistautua verkkopankkitunnuksilla sekä julkisen että yksityisen sektorin asiointipalveluihin.

Lisätietoa Luottamusverkostosta >>