Muutoksia maksuliikenteeseen 2014-2015

POP Pankkien maksuliikenteeseen on tullut muutoksia syksyllä 2014 ja alkuvuodesta 2015. Muutokset johtuvat pääosin siitä, että POP Pankkien keskusluottolaitospalvelujen tarjoaja vaihtui. POP Pankkien keskusluottolaitoksena toimii 7.2.2015 alkaen Bonum Pankki.

Mistä muutoksessa on kysymys?

POP Pankkien asiakkaiden maksut muihin pankkeihin ja muista pankeista tulevat maksut POP Pankkien asiakkaille välitetään keskusluottolaitoksen kautta. Tämän vuoksi POP Pankin maksuissa ja verkkolaskuissa käytetään tällä hetkellä Bonum Pankin BIC-koodia (POPFFI22). 6.2.2015 saakka keskusluottolaitospalvelut POP Pankeille tuotti Aktia Pankki (HELSFIHH). Keskusluottolaitoksen vaihdoksen myötä POP Pankin maksuissa ja verkkolaskuissa käytetty BIC-koodi on vaihtunut, nykyinen BIC-koodi on POPFFI22.

POP Pankien keskusluottolaitoksen toimiva  Bonum Pankki on POP Pankkiryhmän omistama ja se sai talletuspankkitoimiluvan joulukuussa 2013.  Bonum Pankki aloitti pankkitoiminnan 4.8.2014 ja POP Pankkien SEPA-maksujenvälitys siirtyi Bonum Pankin hoidettavaksi 7.2.2015.

Mitä muutoksia tapahtui vuonna 2015

  • Tammikuussa 2015 PATU-kanavan käyttö päättyi. Web Services –yhteys korvasi PATU-kanavan.
  • 7.2.2015 POP Pankkien reaaliaikainen maksujenvälitys Aktia Pankin kanssa päättyi ja maksujen käsittelyaika muuttui normaalin pankkiryhmien välisen käytännön mukaiseksi. POP Pankkien välillä maksut välitetään edelleen reaaliaikaisesti saman päivän sisällä.
  •  7.2.2015 POP Pankit ottivat käyttöön uuden BIC-koodin POPFFI22, jota käytetään sekä SEPA-maksuissa että valuuttamääräisissä maksuissa. 
  • 9.2.2015 POP Pankit ottivat verkkolaskuissa käyttöön uuden välittäjätunnuksen POPFFI22. Vanha välittäjätunnus (HELSFIHH) toimii siirtymäajan rinnakkain uuden välittäjätunnuksen (POPFFI22) kanssa