Ulkomaanmaksut - vaivatonta rahaliikennettä yli rajojen

Kun liiketoimintasi pelikenttä on Suomen rajojen ulkopuolella, autamme sinua tarjoamalla ammattitaitoista apua maksuliikenteen hoidossa. Ulkomaanmaksun palveluita ovat maksu, lähtevä ulkomaan maksu, perittävät ja remburssit. Näistä kaikista seuraavassa lisää.

Mikä on Lähtevä ulkomaan maksu?

Lähtevä ulkomaan maksu on nopea ja turvallinen tapa hoitaa rahansiirrot ulkomaille, esim. palkat, eläkkeet ja yrityksen maksuliikenne.

Ehdoiltaan lähtevä ulkomaan maksu on aina peruuttamaton ja ehdoton. Ulkomaan maksu voidaan lähettää myös pikamääräyksenä.

Miten perittävät kulut jaetaan

Toimeksiannosta perittävästä kuluista voidaan sopia saajan ja maksajan välillä, ellei kuluista ole erikseen sovittu mitään, myyjä ja ostaja maksavat kumpikin omat kulunsa. Ulkomaan maksu voidaan lähettää lähes kaikissa vaihdettavissa valuutoissa pankin konttorista, yritysverkkopalvelusta tai omasta järjestelmästä.

Mihin tilanteeseen ulkomaan maksu sopii

Ulkomaan maksu sopii maksutavaksi sekä yksityishenkilöille että vientiyritykselle, jos yrityksen kauppasuhde on vakiintunut.

Vientiyritys varmistaa varojen nopean saapumisen lisäämällä laskuihinsa IBAN-tilinumeron ja SWIFT-koodin, POPFFI22. Molemmat löytyvät yrityksen omalta tiliotteelta. Jos yrityksen laskulomakkeissa ei ole vielä painettuna IBAN- ja SWIFT-koodeja, pankeistamme on saatavissa koodit sisältäviä tarroja. Ulkomaan maksuihin sovelletaan lähtevien ja saapuvien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja, joita saa konttoreistamme.

Ilmoita pankkiyhteystiedoksesi oma IBAN-tilinumerosi sekä BIC-koodi aina kun olet vastaanottamassa maksuja ulkomailta.

Nämä tiedot tulee antaa maksajalle:

Please instruct your bank to forward payment order to:
Bonum Bank Ltd, Hevosenkenka 3, 02600 Espoo, Finland
BIC/SWIFT –code: POPFFI22
IBAN (account number): FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Saajan nimi ja osoite 

Mitkä ovat "Perittävät" -termin englanninkieliset vastineet?

Englanninkieliset termit:


Collections - Perittävät

Documents against payment; D/P – Avista-perittävä

Documents against acceptance; D/A – Maksuajallinen perittävä

Mikä on vientiperittävä?

Vientiperittävä sopii vakiintuneeseen kauppasuhteeseen.
Käytettäessä vientiperittävää, ostaja saa tavaraan oikeuttavat asiapaperit haltuunsa joko maksua vastaan tai hyväksymällä vekselin.

Mikäli myyjä on saanut maksuksi ulkomaalaisen shekin, voidaan lunastuksessa käyttää myös vientiperittävää. Perittävissä noudatetaan Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia perimissääntöjä.

Mikä on tuontiperittävä?

Tuontiperittävässä myyjä lähettää tavaran, toimittaa tavaraan oikeuttavat asiapaperit ja mahdollisen vekselin omaan pankkiinsa. Ulkomainen pankki lähettää asiapaperit edelleen ostajan pankkiin, joka ilmoittaa perittävästä yritykselle.

Ostaja saa tavaran haltuunsa maksua vastaan tai hyväksymällä vekselin.

Mikä on remburssi?

Englanninkieliset termit:

Letter of Credit (L/C) tai Documentary Credit (D/C)

Remburssi on sopiva maksutapa, jos kauppasuhde on uusi, maantieteelliset etäisyydet ovat pitkät tai ostajan maan taloudelliset ja poliittiset olot ovat epävakaat.

Remburssi on ostajan pankin kirjallinen sitoumus kauppahinnan maksamisesta myyjälle. Remburssi avataan jo ennen tavaran toimittamista, avauksen tekee aina ostajan pankki.

Mitkä ovat remburssin ehdot?

Remburssi voi ehdoiltaan olla avista- tai aikaremburssi. Avistaremburssissa maksu tapahtuu kun ehtojen mukaiset asiakirjat esitetään pankkiin. Aikaremburssissa myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa.

Remburssi voidaan vahvistaa, jolloin myyjän pankki sitoutuu maksuun samalla tavoin kuin avaajapankki eli ostajan pankki. Rembursseissa noudatetaan Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisääntöjä

Kysy lisää remburssista omasta POP Pankistasi