Hoppa till innehåll
Kuvituskuva

Fakturafinansiering

Med fakturafinansiering får ditt företag kortfristig rörelsekapitalfinansiering mot pantsättning av fakturafordringar. Du får fakturafordran genast på ditt konto oberoende av en hur lång betalningstid du avtalat om med din företagskund. Med hjälp av fakturafinansiering kan du bevara konkurrensfördelar baserade på betalningstider eller minska på mängden kapital som binds på grund av förlängda betalningstider.

För den som väntar går tiden långsamt, men med Fakturafinansiering går tiden snabbt

Du kan ansöka om finansiering endast för vissa fakturor och betala för de tjänster som du anlitar. Finansiering beviljas inom ramen för Fakturafinansieringslimiten, och om villkoren för den avtalas separat. 

Tjänsten tillhandahålls av PURO Finance Oy. 

  • Finansieringsgraden är i regel 80 % av fakturans momsbelagda slutsumma 
  • Fakturor som finansieras är B2B-fakturering, även betalningspost-, redovisnings- och projektfakturor, också i utlandet och främmande valuta 
  • Finansieringen betalas på företagets konto samma dag 
  • Du betalar endast för de tjänster som du anlitar

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt