Hoppa till innehåll

POP Ekonomiskydd

Med POP Ekonomiskydd tryggar du dig själv och dina närmaste

Ingen kan förutse framtiden och eventuella
motgångar. Till exempel arbetslöshet eller sjukdagpenning kan minska inkomsterna med över hälften. Tänk om din familj bara skulle ha tillgång till hälften av de nuvarande inkomsterna? Hur skulle du och dina närstående klara av lånet och vardagsutgifterna i en sådan situation?

För dessa situationer fnns en lösning som du kan få som
lånekund hos POP Banken. Försäkringslösningen POP Ekonomiskydd ger individuellt både sinnesro och ekonomiskt skydd under lånets amorteringstid.

Lev utan bekymmer under lånetiden med POP Ekonomiskydd

 • Ger trygghet i situationer där vanliga och mer allvarliga ekonomiska risker realiseras tillfälligt eller mer permanent
 • En individuell försäkringslösning: innehållet i låneskyddet fastställs utifrån dina behov
 • Arbetslöshetsskydd även för företagare
 • Med POP Ekonomiskydd kan man försäkra även större lån på upp till 300 000 euro
 • Balanserar inkomstbortfall under sjukledighet på grund av både fysiska och psykiska orsaker

Hurdan POP Ekonomiskydd skulle passa mig bäst?

Bland alternativen för POP Ekonomiskydd finns en lösning för varje livssituation.
Bekanta dig med de fem POP Ekonomiskyddlösningar och skyddet de ger.

Hjälper dig eller dina närmaste i följande situationer:

 • Du blir tillfälligt sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall eller du förlorar bestående din förmåga att
  utföra arbete
 •  du blir arbetslös eller
 •  avlider. 

 

Fördelar

 • Den mest omfattande av POP Ekonomiskydd -lösningarna, som omfattande täcker situationer som påverkar betalningsförmågan för ditt hushåll
 • Du kan känna dig trygg eftersom amorteringarna av ditt lån sköts vid både korta och långvariga sjukledigheter eller perioder av arbetslöshet.
 • möjliggör en eventuell skuldfrihet i en situation där din inkomstnivå inte är densamma som då du är i arbetslivet.
 • Om du bestående blir arbetsoförmögen, förkortar den
  skattefria engångsersättningen, som betalas till banken, ditt återstående lån.
 • Skydd för anhöriga: vid ett dödsfall får banken en engångsersättning med vilken lånet amorteras och
  lånet lämnar inte på dödsboets ansvar. 

Hjälper dig eller dina närmaste i följande situationer: 

 • du blir tillfälligt sjukledig på grund av olycksfall,
 • du blir arbetslös eller
 • avlider. 

Fördelar

 • Oroar du dig för att bli arbetslös?
 • Lätt ekonomiskydd tryggar din familjs ekonomi
 • Trygghet för närstående: vid dödsfall får banken en engångsersättning med vilken lånet amorteras utan att belasta dödsboet
 • Dödsfallsskyddet som ingår i Lätt ekonomiskydd täcker dödsfall på grund av både sjukdom och olycksfall.

Hjälper dig eller dina närmaste i följande situationer: 

 • du blir tillfälligt sjukledig på grund av olycksfall 
 • du blir invalidiserad på grund av olycksfall
 • du blir arbetslös, eller 
 • omkommer i en olycka. 

Fördelar

 • Omfattande skydd vid tillfälliga och mer bestående men på grund av olycksfall
 • Du behöver inte pruta på dina utgifter trots inkomstbortfall på grund av arbetslöshet eller sjukledighet som orsakats av en olycka
 • Med den skattefria engångsersättningen amorterar du lånet om du blir invalidiserad på grund av en olycka

Hjälper dig eller dina närmaste i följande situationer: 

 • du blir tillfälligt sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall, eller
 • du blir permanent arbetsoförmögen, eller
 • avlider.
Fördelar
 • Täckande ekonomiskydd ger trygghet även när din anställning eller företagsverksamhet inte har pågått så länge att villkoren för försäkringens arbetslöshetsskydd uppfylls
 • Försäkringsersättningen balanserar dina inkomster under sjukledigheten. Du kan leva som vanligt utan att pruta på utgifterna
 • Möjliggör skuldfrihet i en situation där din inkomstnivå inte är densamma som i arbetslivet 
 • Om du blir permanent arbetsoförmögen amorteras det återstående lånet med en skattefri engångsersättning som betalas till banken
 • Trygghet för närstående: vid dödsfall får banken en engångsersättning med vilken lånet amorteras utan att belasta dödsboet. 

Hjälper dig eller dina närmaste i följande situationer:

 • du blir tillfälligt sjukledig på grund av olycksfall, 
 • du får bestående men på grund av olycksfall, eller 
 • du omkommer i en olycka. 

Fördelar

 • Skyddet ger heltäckande skydd i situationer som du inte själv kan påverka vare sig det är fråga om en mindre eller större olycka
 • Du kan bevara din nuvarande levnadsstandard även om dina inkomster minskar på grund av olycksfallsrelaterad sjukledighet
 • Om du blir invalidiserad på grund av olycksfall får du en skattefri engångsersättning med vilken lånet amorteras.

Familjen Tikkanen

Fyrapersonersfamiljen Tikkanen planerar att köpa en större bostad. Föräldrarna undrar hur de skulle klara av amorteringarna på det nya bostadslånet om de blev arbetslösa, sjuklediga en längre tid eller om den ena gäldenären övertog ansvaret för hela lånet. Båda föräldrarna väljer Omfattande Ekonomiskydd som tryggar familjens ekonomi på ett heltäckande sätt vid både större och mindre motgångar.

Hur ansöker jag om POP Ekonomiskydd?

Du kan ansöka om POP Ekonomiskydd för både nytt och befintligt lån med säkerhet.

Vi tar fram den lämpligaste lösningen för dig på ett möte med en banktjänsteman. Kontakta oss för att boka tid för möte!

Netta, 34 år

Netta är en 34 år gammal företagare inom sociala medier. Hon har snabbt gjort sitt företag lönsamt och är även i övrigt mycket målinriktad – första bostad har också skaffats. Nu planerar Netta att köpa en investeringsbostad, men det förutsätter att föräldrarna ställer tilläggssäkerhet, och Netta vill skydda barndomshemmet i sämre tider. Läs mer om Nettas planer och hennes låneskyddslösning.

Mer information

Ansökan om ersättning och uppdatering av uppgifter

 • AXAs kundtjänst: 010 802 844
  Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %
 • Via AXAs kundportal kan du ansöka om ersättning för arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga, tillfällig arbetsoförmåga på grund av olycksfall och bestående med på grund av olycksfall
 • Via kundportalen kan du också kontrollera dina uppgifter och komplettera din ansökan
 • Dödsfallsersättning och ersättning för bestående arbetsoförmåga ansöks via den bank som beviljat krediten

Skyddet för bestående arbetsoförmåga och dödsfallsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiola har befullmäktigat AXA att sköta POP Ekonomiskydds försäkrings- och ersättningstjänster för LokalTapiolas räkning.

AXA France IARD – Filial – Finland beviljar skyddet i händelse av arbetslöshet. AXA France VIE – Filial – Finland beviljar skydden i händelse av tillfällig arbetsoförmåga, tillfällig arbetsoförmåga till följd av olycksfall, dödsfall genom olyckshändelse och vid bestående men på grund av olycksfall.

 

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt