Hoppa till innehåll

Eget hem

POP Bostadslån är en investering i framtiden

Planerar du att skaffa ny bostad? När man planerar att skaffa ny bostad är det bra att jämföra olika boendeformer.

Köp av en bostadslägenhet innebär köp av aktier som ger besittningsrätt till en bostad i ett höghus, radhus eller parhus. Värdet på en bostadslägenhet påverkas av bland annat bostadens skick, utvecklingen i bostadsområdet och på bostadsmarknaden. Den som köper en bostadslägenhet betalar bostadsvederlag, som kan bestå av skötsel- och finansieringsvederlag. Skötselvederlaget är avsett för att täcka husbolagets utgifter, medan varje delägare betalar sin andel av husbolagets renoveringskostnader i form av finansieringsvederlag. När man köper en bostad ska man också vara beredd att betala överlåtelseskatt.

När man köper ett egnahemshus köper man en fastighet som består av mark och byggnaderna på den. Byggnader kan också vara belägna på en hyrestomt. Fastigheters värde utvecklas bland annat enligt byggnadernas skick, bostadsområdets utveckling och marknaden. De som äger egnahemshus betalar själva för underhåll, reparationer och renoveringar på fastigheten. Andra månatliga utgifter utgörs bland annat av utgifter för uppvärmning, avfallshantering, fastighetsskatt och eventuell hyra för tomten. Även den som köper egnahemshus ska vara beredd att betala överlåtelseskatt. När man bygger nytt gäller det dessutom att komma ihåg att upprätta budgeten omsorgsfullt.

En bostadsrättsbostad är ett slags mellanform mellan en hyresbostad och en ägd bostad – som invånare har du rätt att bo i bostaden. Uppsägningstiden för en bostadsrättsbostad är tre månader, och bolaget som äger bostaden ansvarar alltid för försäljningen. Om du skaffar en bostadsrättsbostad betalar du en bostadsrättsavgift som återbetalas till dig när du flyttar ut justerat med byggnadskostnadsindexet. För en bostad betalar man dessutom månatligt bruksvederlag.

Med hyresbostad avses en bostad i vilken du får bo så länge hyresavtalet är i kraft. Hyresavtal kan också ingås tills vidare. Lägenhetens, egnahemshusets eller bostadsrättsbostadens ägare ansvarar själv för bostadens skick och reparationer, medan hyresbostadens ägare ansvarar för det allmänna underhållet av bostaden. Den som hyr en bostad betalar en hyresgaranti till hyresvärden. Det är en garantihyra som motsvarar högst tre månaders hyra. Garantihyran får man tillbaka när hyresavtalet upphör, om det inte finns något som ska ersättas.

Renovering

Renovering ökar både boendekomforten och värdet på bostaden. Det kan dock vara dyrt att renovera, och alltid finns det inte extra pengar på kontot. Det gäller dock inte att vänta alltför länge, eftersom man kan undvika oväntade reparationskostnader och allvarliga skador genom att sköta renoveringar i tid. Renovering är också ett utmärkt sätt att förlänga bostadens brukstid och samtidigt höja dess värde.

Hos POP Banken får du förmånligt renoveringslån när dina befintliga tillgångar och besparingar inte räcker till för att finansiera hela renoveringen. Lånet har låg ränta, och du kan avtala om återbetalningstiden och andra detaljer med din bank, som skräddarsyr lånet enligt din situation och dina behov. Du kan få renoveringslån till exempel på bostadslånet, och lånet har låneförsäkring, vilket innebär att det inte får din ekonomi att vackla ens under sämre tider.

Med hjälp av renoveringslång kan du sprida renoveringskostnaderna över en längre tid, vilket kan underlätta planeringen av ekonomin. Samtidigt kan du eventuellt placera och sträva efter en bättre avkastning på tillgångarna. När det gäller renovering kan du också ansöka om POP Flex på förhand och ta ut lån när hushållet behöver flexibel finansiering.

När akuta renoveringsbehov dyker upp kan POP Snabblån vara det bästa alternativet. Det är en konsumentkredit utan säkerhet som beviljas alla bankers kunder. Du kan ansöka om upp till 20 000 euro POP Snabblån på nätet. Du får lånebeslut direkt, och pengarna sätts snabbt in på kontot!

Kom ihåg att när du anlitar proffs så kan du göra hushållsavdrag – då får du tillbaka en del av renoveringskostnaderna i form av skatteavdrag.

Vattenskada

Livet är fullt av överraskningar, och tyvärr är de inte alltid trevliga. Vattenskador hör till de otrevligaste överraskningarna i hemmet eller på stugan. I Finland inträffar tiotusentals vattenskador årligen. En vattenskada är alltid en dyr överraskning, och det lönar sig att satsa på att förebygga sådana skador, eftersom reparationsarbetet tar tid och kostnaderna lätt blir stora. Med omsorgsfullhet kan man undvika många skador: kom ihåg att alltid stänga tvätt- och diskmaskinens kran fast du bara lämnar bostaden för en kort tid!

Du skyddar dig bäst mot plötsliga och oförutsedda skador i hemmet med en hemförsäkring. Med hemförsäkring försäkrar du byggnaden där du bor och egendomen i hemmet.

Du kan teckna POP Försäkrings hemförsäkring för vattenskador för egnahemshus, ekonomibyggnader, radhus, parhus, höghuslägenheter eller fritidsbostäder.

Om du bor i höghus eller radhus eller bor på hyra i ett egnahemshus behöver du endast försäkring för lösöret. För lösöre tecknar man en lösöresförsäkring. Om du äger ett egnahemshus är det viktigt att utöver för lösöret teckna en försäkring för själva byggnaden. Med hemförsäkring kan du också försäkra en fritidsbostad, till exempel en sommarstuga.

Varför är det nu lätt att teckna POP Försäkrings hemförsäkring? Du kan välja en lämplig hemförsäkring bland tre försäkringspaket. Försäkringen är dessutom praktisk, eftersom den omfattar hela familjen – alltså egendomen hos alla som bor stadigvarande i samma hushåll.

Det tar endast några minuter att teckna en hemförsäkring – räkna ut försäkringspremien med vår hemförsäkringsräknare.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt