Hoppa till innehåll

Fond­sparande

För vilken dröm kan du fondera dina besparingar?

Många gömmer sina besparingar på ett konto eller stoppar dem i madrassen för sämre tider. I stället för att lagra dina cent lönar det sig att få dem att växa. Genom att regelbundet spara i fonder tjänar du under åren in en saftig pott som du kan förverkliga dina drömmar med. POP Fonder erbjuder dig klara alternativ för att nå dina mål.

Om du redan är kund hos POP Banken kan du börja spara via nätbanken och POP Mobilen. Dessutom kan du teckna fondandelar på kontoret. Oberoende av hur man sparar är det viktigt att börja spara och göra det på lång sikt.

Alla har rätt till god bankservice

Är du trött på att kontakta banken och vara tvungen att kommunicera med en robot? På webbmötet får du råd för fondsparande av en livslevande bankrådgivare. Boka alltså tid för POP Nätstund och börja fondspara! 

Observera innan du börjar fondspara:

  • Hur mycket är du beredd att investera?
  • Hur länge är du beredd att vänta på avkastning? Den som investerar jagar inte snabbvinster. Avkastningen kan öka väldigt långsamt med tiden.
  • Hur stora risker är du beredd att acceptera? När man investerar finns alltid risken att förlora tillgångar. Det är viktigt att du försäkrar dig om din risktolerans och investerar endast så mycket som är tryggt.
  • Hurdana mål för avkastningen har du för dina besparingar? Det är viktigt att spara målmedvetet. Större mål innebär ofta större risker. Liten risk och lång spartid kan ändå innebära en skälig avkastning. Spartiden och den förväntade avkastningen beror på målet.

Hur ska jag börja fondspara?

1. Du kan börja genom att söka efter lämpliga fonder med vår Fondräknare. Investeringstiden, kapitalet, den förväntade avkastningen och din risktolerans anger ramarna för de placeringsprodukter som passar dig.

2. Om du redan är kund hos POP Banken kan du börja spara via nätbanken och POP Mobilen. Dessutom kan du teckna fondandelar på kontoret.

3. Du kan börja med en liten månadssumma eller investera en större pott på en gång – du bestämmer sättet och summan själv.

Vilken nytta medför fondsparande?

Det är lätt och smidigt – Även med en liten månatlig summa kan du komma upp till bra besparingar på lång sikt. Att börja fondspara och följa med sparandet är lätt i din egen nätbank.

Pengarna är snabbt tillgängliga – Fonderna är flexibla enligt din livssituation. Det lönar sig att låta besparingarna ge avkastning en längre tid, men vid behov får du snabbt tillgång till pengarna.

Spara enkelt, experter hjälper dig – Fonderna får många slag av fördelar för stora investerare som ofta är utom räckhåll för småsparare. Vi erbjuder fonder som placerar i företag i olika branscher eller länder, och fonder som placerar i olika realtillgångar. Du väljer själv vilka fonder du vill investera i, vi hjälper till vid behov.

Bättre förväntad avkastning än på konto – Madrassen är en kompis för lata pengar, och i tider med låga räntor kan värdet på besparingarna till och med sjunka. Hur vore det att spara dina extra pengar på ett produktivt sätt? Också en liten summa är en bra start, och genom att spara regelbundet kan summan växa kännbart. Också skattemässigt är det fördelaktigt att spara, för du betalar skatt först när du tar ut din investering.

Diversifieringsnytta – Fonderna investerar diversifierat i flera objekt. Även om en enskild investering misslyckas faller inte fondandelens värde lika dramatiskt. Därför är fondinvesteringar mindre riskabla än investeringar i enskilda aktier!

Tips och anvisningar

Tillgångarna i en investeringsfond är placerade i olika finansiella instrument, till exempel i aktier och masskuldebrevslån. Ett förvaltningsföretag samlar tillgångar av investerare som det placerar i flera olika placeringsobjekt. Tillsammans utgör dessa placerade tillgångar en investeringsfond.

Läs mer

Många gömmer sina besparingar på ett konto eller stoppar dem i madrassen för sämre tider. I stället för att lagra dina cent lönar det sig att få dem att växa. Genom att regelbundet spara i fonder tjänar du under åren in en saftig pott som du kan förverkliga dina drömmar med.

Läs mer

Det behöver inte vara svårt att investera och spara. Du kan börja med en liten månadssumma eller investera en större pott på en gång – du bestämmer sättet och summan själv. Om du redan är kund i POP Banken kan du börja spara i nätbanken.

Läs mer

POP Fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab

Fondernas historiska kursutveckling garanterar inte den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Fondinvesteringar medför alltid ekonomisk risk. Tidigare avkastningsutveckling garanterar inte framtida avkastning, och det investerade kapitalet kan gå delvis eller helt förlorat. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt